Za všetkým stojí vibrácia

Skúsme vychádzať z tohto nedokonalého prirovnania: Univerzum, ako ho poznáme, je tvorené vibráciou. Táto vibrácia môže mať rôznu frekvenciu, rôznu „hustotu“. Keď má nízku hustotu, nevnímame ju, prípadne ju vnímame ako „vzduch“ alebo „vzduchoprázdno“. Čím väčšiu hustotu má, tým hmotnejšie nám pripadá. Hustú vibráciu vnímame ako pevnú hmotu. Ak sa na tomto dohodneme, potom to znamená, že vzduchoprázdno a svetlo sú najmenej hustá vibrácia, vzduch je hustejší (možno ho ľahšie stlačiť), voda je ešte hustejšia a pevná hmota je najhustejšia. Ale všetko toto má spoločný základ – všetko je to vibrácia. Čítať ďalej

Deväť šamanských čakier a ich čistenie

cakry-vseobecne.jpgPráve čítam najnovšiu knihu Alberta Villolda The Four Insights. Villoldo je šaman “prírodného” typu (na rozdiel od šamanov “psychologického” typu ako Gallegos alebo šamanov “bosoráckeho” typu ako Castaneda a jeho skupina) a našťastie je totálne pragmatický, takže sa mu podarilo šamanizmus “nezaprasiť” psychoterapeutickým balastom, ktorý západné poznanie stavia nad prírodné cítenie. Žiaľ, s touto knihou už je na dobrej ceste presne tam 😕 …  (Nuž čo, aj on chce zarábať, kým sa na tejto téme ešte zarábať dá!)

Villoldo je pokračovateľ inckej tradície a tá využíva viac čakier ako orientálna. Pretože v poslednom čase sa ľudia viackrát pýtali, ako si dať do poriadku čakry, a súčasne pripravujem obsah pre “cestu k bosorákovi” 😀 , povedala som si, že využijem jednu kapitolu z knihy a tému znova spracujem. Čítaj zvyšok

Náš vývoj sa deje po štvorstupňovej špirále

“Až keď sa zbavíme všetkých svojich márnych nádejí, všetkých svojich osobných túžob, môžeme byť užitoční ostatným. Tekvica sa stane užitočnou, až keď sa vyprázdni, pretože len jej suchá škrupina môže poslúžiť ako nádoba na vodu.” (Robert van Gulik, niektorý z príbehov Sudcu Ti) 

Vývíjame sa v štyroch krokoch: od identifikácie cez diferenciáciu, integráciu až po transcendenciu. Štyri divotvorné cudzie slová. Poďme sa na ne pozrieť bližšie a dobre si ich zapamätajme: Čítať ďalej