Meridiány v ľudskom tele

Toto som našla na internete. Pochádza to z čínskej medicíny a je to popis energetických meridiánov v ľudskom tele – kadiaľ prebiehajú a čo zapríčiňujú ich blokády a narušenia. Musím sa ešte poobzerať po návode, ako blokády meridiánov odstrániť, ale zatiaľ aspoň tieto informácie: Čítaj zvyšok

Energetické meridiány v ruke

Rukou vedú hlavné energetické meridiány. Ich stredný bod sa nachádza v strede dlane a volá sa perikard. Cez tento bod sa energia zbiera (v receptívnej ruke) alebo vysiela (v projektívnej ruke).

Na nasledovnom obrázku sú priradenia prstov ruky k jednotlivým čínskym prírodným elementom (modrou), emóciám (červenou) a telesným orgánom/systémom (čiernou). Na oboch bočných stranách kĺbov na prstoch sú miesta, ktorých potlačením sa meridiány aktivujú. Čítať ďalej