Šetríme sexuálnu energiu

Pokračujem ďalším cvičením podľa Victora Sáncheza. Toto cvičenie nám má pomôcť šetriť sexuálnu energiu alebo ju aspoň využívať menej náhodilo.

Kedysi som už písala podľa Castanedu o tom, aký pohľad mal don Juan na sex u bosorákov. Potom som sa o túto tému potkla ešte raz u Sáncheza a teraz sa k nej vraciam znova.

Sánchez sa nestavia proti sexu. Sex je prirodzená súčasť nášho života a obvykle sa ľudia rodia s dostatkom energie, aby boli sexuálne aktívni počas celého svojho života. Pohlavný styk nás sám o sebe neoslabuje. Na druhej strane, pri sexe spotrebovávame vysokokoncentrovanú energiu, a tak je rozumné dvakrát uvažovať, na aké dobrodružstvá sa dáme a ktoré si ušetríme. Sánchez:

“Abstinencia je lepšia ako oslabujúci pohlavný styk a zdravá sexuálna aktivita je lepšia ako abstinencia.” Čítať ďalej

Presmerovanie energie: Zastavujeme emócie a obmedzujúce myšlienky

Našu energetickú bilanciu a ako v nej objaviť úniky energie som už spomínala tu. Ešte stále sa pohybujeme v oblasti šetrenia energiou, ale tieto nové cvičenia už sú aktívnejšie ako bilancia energetických výdajov, pretože nám umožňujú zachytiť neželaný energetický výdaj v okamihu, kedy by nastal, a využiť jeho energiu na niečo iné. Je to podmienka pre presmerovanie energie.

Ako rozpoznáme, ktorá výmena energie je nevhodná, som už spomínala.

Zastaviť obmedzujúce emócie ako hnev a žiarlivosť nie je zložitá vec, ale vyžaduje si to disciplínu a aspoň nejaké množstvo voľnej energie. Podstatnú úlohu v tom hrajú naše myšlienky, ktoré vedú k tomu, že produkujeme emócie znižujúce našu energiu. Čítať ďalej

O osobnej sile každého jedného z nás

“Úroveň energie všetkých bytostí je daná troma základnými faktormi: množstvom energie pri ich splodení, spôsobom používania energie od narodenia a spôsobom používania energie v súčasnosti.” — Victor Sánchez

Don Juan hovoril, že všetko, čo človek robí alebo nerobí, dokáže alebo nedokáže, čo sa mu deje alebo nedeje – toto všetko záleží len od toho, akú veľkú osobnú silu má.

Väčšinu času si ľudia myslia, že udalosti ich života sú riadené externými faktormi, ktoré nedokážu ovládať. To preto, že udalosti vnímajú ako fyzicky od nich oddelené, alebo ich považujú za charakteristický prejav seba samého, svojho vlastného ega. Napríklad ľudia hovoria o “šťastí” alebo “smole”, akoby to bolo niečo nezávislé od nich. Cítia, že svet sa proti nim spriahol, že niekto im niečo robí. Alebo o sebe hovoria “nemám silnú vôľu” a “ja som už raz taký” bez toho, aby za svoj stav prebrali zodpovednosť.

Toto nastavenie ich vedie k tomu, že investujú šialene veľa energie do nerealistických očakávaní, do rozhodnutí založených na vlastných predpokladoch a prianiach a keď narazia na hranicu svojich možností, tak vymíňajú masy energie tým, že prepadnú zúfalstvu alebo pocitu menejcennosti. Čítať ďalej

Ego alebo pole energie?

Pre celé bosoráctvo a toltécky pohľad na svet je dôležité, ako sa vnímame – či sa vidíme ako jedinec s pevnými hranicami, ktorý je oddelený od zvyšku sveta a síce v ňom koná, ale často musí bojovať s jeho nepriateľstvom a nepriazňou, alebo sa vnímame ako energia dočasne vytvárajúca istú fyzickú reprezentáciu. Teda či je naše “ja” viazané na fyzické telo s jeho postojmi, predpokladmi, interpretáciami, nádejami a zážitkami,  alebo na našu energiu.

Pre dona Juana svet nepozostával z objektov, ale z polí energie. Toto poznanie je východiskom i cieľom cesty každého bojovníka. Predstava sveta ako súhrnu energetických polí je kľúčová myšlienka toltéckeho učenia. Čítať ďalej

Keď sa lúči bosorák

V The Second Ring of Power Carlosa Castanedu je pasáž o tom, ako sa bosorák lúči s miestom, kam sa možno už nikdy nevráti. Popisuje, ako sa bosoráčka la Gorda lúčila: Obrátila sa tvárou k domu a vrchom naokolo a svoje ruky s prepletenými prstami si dala tesne pod pupok a akoby nimi pritlačila.

Podľa dona Juana je to rozlúčkové gesto bosorákov – extrémne mocné gesto a malo by sa používať len zriedkavo. Čítať ďalej