Štyri kroky šamanského liečenia a shapeshiftovania

Ako funguje šamanské liečenie? Než sa tomu budeme venovať, je dôležité uvedomiť si dve veci: po prvé, šamanské liečenie funguje na mnohých rovinách. Po druhé, nikdy to nie je niečo, čo niekto urobí nám. Šamani vám povedia ako prví, že v podstate nerobia nič. Šaman nie je liečiteľ. On len pomáha vám prelomiť bariéry, ktoré vám prekážajú v tom, aby ste sa sami vyliečili. Pomáha vám otvoriť sa, aby ste porozumeli správam, ktoré od svojej choroby dostávate, alebo aby ste sa dokázali presunúť do nového sna (“sen” v ruizovskom poňatí ako “náš príbeh”) a pomáha vám pracovať s elementmi. O liečenie sa postará Pachamama – Matka Zem, Univerzum, Čas – a štyri elementy, ktoré spolu tvoria piaty, Vedomie Jednoty.

Moderná medicína na tom nie je oveľa lepšie. Azda s výnimkou chirurgie nedokáže vysvetliť, ako väčšina liekov funguje – vie len, že zaberajú. Napríklad nevieme, ako funguje aspirín – ale funguje. Čítať ďalej

Typy zmeny formy, šamani a zázračné liečby

Šaman je ktosi, kto cestuje do iných svetov, aby získal moc, energiu a poznanie a tieto potom používa na to, aby zapríčiňoval zmenu v tomto svete.

Keď hovoríme o svetoch, môžeme ich nazvať psychické, podvedomé alebo nevedomé – to všetko sú len slová. Ale šaman je osoba, ktorá sa premiestňuje do týchto iných svetov a prináša z nich poznanie či schopnosti – často také, aby vyliečili iných ľudí, ale často aj pomáhajú svojej komunite lepšie sa zžiť s prostredím či ovplyvňovať rast úrody a správanie zveri. V každom prípade šaman používa svoje schopnosti, poznanie a moc na to, aby menil tento svet.

V tomto rozprávaní sa John Perkins vracia späť do shuarskej chatrče, tentokrát s inou skupinou. Zasa je tam šaman. Tentokrát je všade tma, pretože šaman ide robiť tajný liečiaci ceremoniál. V skupine je jedna žena, vedúca laboratória farmaceutickej firmy, výskumníčka, ktorá je od detstva hluchá a rozhodla sa podstúpiť so šamanom liečbu. Šaman ju berie na cestu. Žena leží v absolútnej tme na posteli a Perkins sedí pri nej. Keď chce s ňou komunikovať, musí jej hovoriť priamo do načúvacej pomôcky, pretože tá dokáže rozpoznávať slová len do nejakých 20 cm vzdialenosti. Čítať ďalej

Naše energetické telo: štyri súčasti ovplyvňujú vnímanie

Tentokrát si idem zapísať poznámky k anatómii našej energie podľa Kennetha Smitha so zapracovaním toltéckeho učenia:

Energetické telo ako útvar má štyri aspekty: tvar (Castaneda a Smith to nazývajú uniformity, teda jednotnosť), kohéziu, teda súdržnosť (u Castanedu a Smitha cohesion), ktorá opisuje, nakoľko sú súdržné všakovaké energie v rámci energetického tela, kotviaci bod (u Castanedu assemblage point a u Smitha focal point), ktorý hovorí, o aký typ kohézie sa jedná, a jadro (u Smitha core), vnútornú oblasť, ktorú Smith popisuje ako “chlad v strede plameňa, naše spojenie s večnosťou (Castaneda a Smith infinity)”. Čítať ďalej

Smrť našimi titulmi neohúrime: o skutočných šamanoch

Toto je časť z článku Victora Sáncheza, ďalšieho z toltékov, ktorý možno čo do renomé zaostáva za Castanedom, Ruizovcami, Greggovou a Maresom, ale jeho skúsenosti sa zakladajú na mnohoročnom pobyte medzi domorodými mexickými indiánskymi kmeňmi a pre mňa sú preto nesmierne autentické.

Dávam to sem, pretože sa ma to dotklo na veľmi hlbokej úrovni. Je to polopreklad; niektoré pasáže sú doslovné, iné sú zoškrtané:

Pri mojej práci a prednáškach sa ma mnohí ľudia snažili označkovať titulom “šaman”. Nikdy som to neakceptoval, pretože poznám skutočných šamanov a ich život úplne zasvätený službám v mene Ducha, bez stopy sebadôležitosti v hocičom, čo  robia. Práve preto by som si nikdy nedovolil stavať seba na tú istú úroveň ako títo bosonohí muži a ženy. Viem, že moje publikum nebude také veľké, keďže sa nezúčastňujem tanca masiek a netvárim sa, že som šaman alebo “nagual”. Čítať ďalej