Bosorovanie sa zakladá na ovládaní seba samého

“Za znovuzrodením záujmu o bosorovanie sa skrýva moc (angl. power). Veľa populárnych kníh o sebarozvoji dnes hovorí o empowermente. Ak chcete empowerment, teda istú sebestačnosť, znamená to, že musíte byť silní v svojom vnútri, nie že musíte ovládať veci mimo vášho vnútra.Keď sa to tak vezme, mnoho ľudí má pocit bezmocnosti v spoločnosti. Iste, máme demokraciu, ale je ťažké presadiť si svoj priestor v teritóriu politiky a profitu.Pre mňa sú kúzla získavaním moci. Nesnažím sa získať kontrolu nad mojím prostredím, aby sa správalo podľa mojich predstáv. Snažím sa spoznať sama seba, zbaviť sa presvedčení, ktoré ma oberajú o sebestačnosť, a tým sa snažím zmeniť spôsob, ako reagujem na svet. Snažím sa skôr sa stať súčasťou, ako ovládať.”

Toto som vybrala z príspevku Leah Whitehorseovej v knihe Spellcaster. Veľmi sa mi páči jej prístup k celej záležitosti – miesto mysticizmu používa zdravý “sedliacky” rozum a hoci je Wicca, nemám problém s jej videním sveta. Odráža to aj môj vlastný postoj: Som presvedčená, že si vytvárame realitu tým, ako reagujeme na udalosti, ktoré nás postretnú. Čítať ďalej