Svet dona Juana: emanácie Orla

Pre dona Juana Matusa tento svet nie je tvorený predmetmi, ako to vidíme, ale poľami energie, ktoré nazýva emanáciami Orla. Tieto polia tvoria v skutočnosti jedinú transcendentálnu realitu.

Sú zoskupené do zhlukov alebo “pásiem”, pričom každé tvorí samostatný svet. Don Juan hovorí o tom, že existuje 48 veľkých pásiem emanácií a dve z nich sú prístupné človeku bežným vnímaním. Jedno z týchto pásiem je organický život a druhé obsahuje štruktúry bez vedomia – pravdepodobne minerály, plyny, tekutiny a pod. Čítať ďalej

Človek má dva typy vnímania

Na začiatku knihy The Fire From Within don Juan vysvetľuje Castanedovi, že človek má dva typy vnímania. Starí vidiaci im hovorili pravá a ľavá strana človeka.

“Pravá strana” je naša normálna pozornosť, naše bežné vnímanie, ktoré potrebujeme pre každodenný život. “Ľavá strana” je tajuplná stránka človeka, vedomie potrebné na to, aby ste sa stali bosorákom a vidiacim.

Pri učení “pravej strany” dostával Castaneda celkom bežné vysvetlenia a inštrukcie, ktoré mal napĺňať. V tomto stave považoval dona Juana a dona Genara za šamanov a bosorákov a seba za ich učňa. Čítať ďalej