Mind movies ako pomôcka pri zhmotňovaní

Keď sa zaoberáme zhmotňovaním podľa LOA (zákona rezonancie), jedna z dobrých metód, ako sa naladiť na vibráciu cieľového stavu, je tzv. vision board – nástenka, na ktorú si nalepujeme alebo špendlíme obrázky, ktoré nám ukazujú to, po čom túžime. Pomáha nám to vizualizovať si cieľový stav. Ale vision board nie je jediná metóda!

Nedávno som dostala linku na stránku s videom, kde John Seeley hovorí o vizualizácii a spomína metódu mind movies, kde využijete počítač, urobíte si powerpointovskú prezentáciu a v nej kombinujete vision board s nejakou hudbou, ktorá vám tiež navádza pocit víťazstva, že ste dosiahli, čo ste chceli. To potom pozeráte niekoľkokrát denne, aby ste sami seba “namlsali”. Čítať ďalej