Prvý a druhý kruh sily

V kapitole Tajomstvá svietivých bytostí sa nachádza pekná pasáž o našom vnímaní. Nadväzuje na úryvok, ktorý som už kedysi spracovala. Pre Castanedu mohla byť nová, pre “ostrieľaného ezoterika” našej doby sú to “povinné cviky”, ale napriek tomu pekne napísané… Takže sem s nimi:

“Sme svietivé bytosti. Sme vnímajúci. Sme vedomie; nie sme objekty; nemáme pevnú podobu. Sme bezhraniční. Svet objektov a pevnosti len spríjemňuje náš pobyt na Zemi. Je to len opis, vytvorený na to, aby nám pomohol. My, alebo lepšie náš ROZUM, zabúdame, že ten opis je len opis, a takto uväzňujeme kompletných seba v začarovanom kruhu, z ktorého sa za života len zriedkakedy vymaníme.”

“Sme vnímajúci,” pokračoval. “Svet, ktorý vnímame, je však len ilúzia. Bol vytvorený opisom, ktorým sme boli kŕmení od okamihu nášho narodenia.

My, svietivé bytosti, sa rodíme s dvoma kruhmi sily, ale len jeden z nich používame na vytváranie sveta. Ten kruh, na ktorý sa napojíme veľmi skoro po narodení, je ROZUM, a jeho spoločníkom a sprievodcom je HOVORENIE (v starom texte: “rozprávanie”). Tieto dva medzi sebou zostavujú a udržiavajú svet.

Takže v podstate ten svet, ktorý náš ROZUM chce udržiavať, je svet vytvorený opisom a jeho dogmatickými, neporušiteľnými pravidlami, ktoré sa ROZUM naučí akceptovať a brániť.

Tajomstvo svietivých bytostí je, že majú ešte jeden, nevyužívaný  kruh sily, VôĽU. Tajný ťah bosoráka je ten istý, čo používajú aj bežní ľudia. Obaja majú opis; obyčajný človek ho udržiava ROZUMOM, bosorák svoj opis udržiava VôĽOU. Oba opisy majú svoje pravidlá a tieto pravidlá sú vnímateľné, ale výhodou bosoráka je, že VôĽA je obsiahlejšia ako ROZUM.”

Čítať ďalej

Akú moc máme?

11075011_888574524534974_7904317426929895713_nCarlos Castaneda: Journey to Ixtlán

Pri narodení každý z nás si prináša malý kruh moci. Tento malý kruh začíname takmer okamžite používať. Takže každý z nás je už pri narodení prednastavený a naše kruhy moci sú vzájomne prepojené s kruhmi moci zvyšku sveta. Inými slovami, naše kruhy moci sú nastavené na isté vnímanie sveta a týmto spôsobom takýto svet vytvárajú. Čítať ďalej

Svet dona Juana: kruhy sily, opis sveta a ego

Schopnosť preberať emanácie a vyberať tie, ktoré súhlasia s opisom sveta, ktorý zdieľame so zvyškom ľudstva, sa nazýva “prvý kruh sily”. Tento kruh pomocou vnútorného monológu natláčame na všetky veci v našom okolí a premietame na ne náš popis reality. Výsledkom je naše vnímanie sveta, ako ho zažívame.

Okrem toho je kruh sily každého jedného z nás prepojený s kruhmi sily iných ľudí (cez zdieľanú interpretáciu sveta), takže svet, ako ho poznáme, je vlastne kolektívnym dielom všetkých zúčastnených. Preto vlastne predmety nášho sveta vnímame viac-menej podobne ako ostatní ľudia. Čítať ďalej