10 zvierat a čo značí, keď vám skrížia cestu

Na internete som našla článok o tom, čo znamená, keď nám určité zviera skríži cestu.

Tak predovšetkým, to “skríženie cesty” môže mať dva dôvody: buď ide o naše totemové zviera, ktoré sa nám takto dáva do pozornosti, alebo to môže byť predzvesť, znamenie, že niečo nastáva. V článku vybrali 10 zvierat – predzvestí určitých udalostí, a ja k nim pridám ešte svoje vlastné, jedenáste. Ale ako so všetkým: oveľa dôležitejšie než postrehy niekoho cudzieho je to, s čím dané zviera spájate vy sami! Čítať ďalej

Čo prinášajú jednotliví šamanskí sprievodcovia?

Šamanskí sprievodcovia vstupujú do nášho života v rôznych podobách. Najčastejšie ich poznáme ako “silové zvieratá“, teda zviera, ktoré v danom životnom úseku predstavuje nejaké silné stránky, ktoré buď potrebujeme, alebo sa ich potrebujeme naučiť.

Ďalší druh sprievodcov sú “totemové zvieratá“. V každej svojej čakre máme jedno takéto zviera, ktoré nám hovorí o stave danej čakry, o vývoji v nej (a v našom živote) a o vlastnostiach, ktoré tam máme k dispozícii. Totemové zvieratá nás upozorňujú aj na blokády, ktoré v danej čakre máme, a pomáhajú nám ich odstraňovať. Z týchto zvierat si zostavujeme svoj osobný totem. Čítať ďalej