Psychické počutie – náš vnútorný hlas

Psychické počutie je schopnosť, o ktorej ľudia veľmi často ani nevedia, že ju majú. Obvykle vyzerá ako záblesk tichej hudby niekde v hlave alebo vnútorný hlas, ktorý nám niečo hovorí. A práve to, že sa psychické počutie odohráva v našej hlave, ho veľmi približuje k vnútornému monológu, ktorý v tej hlave beží neustále. Preto si psychické “uško” často myslí, že nemá vôbec nijaké mimozmyslové vnemy. Vlastne si neuvedomuje, keď tieto intuitívne záblesky dostáva. Všetko uňho vyzerá ako jeho vlastný úsudok urobený na základe známych faktov.

Psychické počutie sa prejavuje ako vnímanie mimozmyslových signálov v podobe slova, zvuku alebo hocijakej inej formu jazyka. Veľmi sa podobá na to, čo počujeme v hlave, keď sa zhovárame sami so sebou. Len v extrémnych prípadoch (napr. nebezpečenstva) je táto forma jasne odlíšiteľná – je to vlastný alebo cudzí hlas v hlave, ktorý dokáže aj zhúknuť alebo zadať priamy príkaz. Úplne najjemnejšia forma psychického porozumenia je pochopenie, ktoré prichádza v slovnej forme. Čítať ďalej

Vyrábame grafický sigil

Na stránke o sigiloch som popísala postup, ako sa robí sigil. Keďže pôvodne bol postup určený pre mňa, niekoľkí čitatelia ho nepovažovali za dostatočne navádzajúci. Takže predpokladajme, že robíte sigil po prvýkrát v živote. Ideme na vec:

Čo je grafický sigil? Je to kombinácia rôznych písmen, obsiahnutých vo vašom prianí, do grafickej podoby (niečo ako “pečať” vášho magického želania). Čítať ďalej

Ako zruším mantru na lásku?

“Ahoj Helar protebujem POMOC!!!!!!!!!!!!!!!!! Som homosexuál a zamiloval som sa do môjho najlepšieho kamaráta, ale on je heterosexual preto som využil mantru nato aby sa do mňa zamiloval použil som vetu /meno dotičnej osoby/ jedinou láskou tvojou sa stanem. Na nešťastie som to skombinoval s pomocou ovládania snov tak na moju mantru som dokázal myslieť aj vo sne čím predpokladám, že účinky sa zvedčili. Môj kamarát sa do mňa zamiloval. Nečakal som to neveril som tomu a teraz strašné ľutujem, že som mu to spravil zničil som mu vlastne života ako ho mam ja. Chcel som využiť mantru naopak ale mi to nevyšlo preto potrebujem pomoc. A potrebujem vysvetliť prečo to malo taký rýchli priebeh? Netrvalo to ani týždeň ako to je možné? Prosím ak sa ti dá odpíš mi aj na mail a ak by ti neprekážalo pošli mi aj tel. číslo prosím ja zavolám je to vážne on sa stím priznal aj doma.”

Skús si urobiť voodoo bábku s niečím, čo mu patrí, a súčasne si zadováž jeho fotografiu (bez toho sa nedá bosorovať, ale ešte lepšie je, ak máš fotku, kde ste obaja). Bábku mu zasväť (po týchto informáciách sa poobzeraj v Toto ste sa pýtali), urob si nejaký pekný malý rituál so sviečkou a kadidlom a potom sa sústreď na fotografiu vás oboch, na kúzlo, ktoré si spravil, a nahlas vyslov, že to kúzlo rušíš a že svojho kamaráta prepúšťaš do jeho normálneho života. Potom fotografiu roztrhni napoly a ak si použil fotku, kde ste obaja, svoju časť spáľ. Čítať ďalej

Dostaneš, čo očakávaš…

Čokoľvek očakávame, že sa stane, závisí od toho, čo predpokladáme, a od intenzity emócií, ktoré sa s tým spájajú. Uvedomme si základné pravidlo: naše podvedomie nezisťuje objektívnosť údajov, ktoré od nás dostane. A každá naša myšlienka je preto preň platný údaj, “fakt”. Tieto fakty podvedomie spracuje a pritiahne k nám to, čo veríme, že nastane.

Ak používame vizualizáciu na to, aby sme zmenili situáciu, musíme v tej vizualizácii vidieť seba, ako konáme a reagujeme želaným spôsobom. Je jedno, ako sme reagovali dnes alebo včera – podvedomiu musíme poslať to, čo chceme, aby k nám pritiahlo, teda obraz seba konajúceho “po novom”. Len čo tento obraz “dôjde” do podvedomia, podvedomie odovzdá príkaz nervovému systému a my automaticky začneme konať po novom. (Už ste počuli slovo “autosugescia”?) Čítaj zvyšok

Čakra – energetické centrum

elli mi poslala zaujímavú linku na článok o čakrách, ktorý našla na internete. Pozrela som sa naň a zdá sa mi taký obsažný, že si ho “privlastníme” aj my 😛 (za gramatiku nezodpovedám, aj keď som sa snažila opraviť, na čo som prišla):

Slovo “čakra” pochádza z indického sanskritu a znamená „ koleso“, „vír“.

Čakry sa z tohoto hľadiska chápu ako energetické víry, ktorými energia prúdi do tela i z tela, zhora nadol a taktiež spredu dozadu a opačne. Jogíni označujú čakry tiež slovom “lotos”, pretože indickí mnísi, ktorí po dlhom výcviku boli schopní čakry vidieť, ich videli ako kvety – loto sy s množstvom okvetných lístkov po o krajoch. Lotos je symbolom duchovnej očisty. Čítaj zvyšok