Tvorivou činnosťou otvárame seba i svet

Toto som práve našla na stránke Bashar:

Účastníčka živého channelovaceho podujatia hovorí, že cíti, ako sa jej vibrácia podstatne mení, keď tvorí umenie.

Bashar: “Keď sa tvoja vibrácia zdvihne v akte čistého tvorenia a vnorení sa do okamihu, do TOHO okamihu, vtedy vibrácia, ktorú vysielaš navonok, sa prenáša na mnoho, mnoho ľudí ako okamih náhlej inšpirácie. Nevedia, Čítať ďalej