Vlnky na hladine mysle

10930158_10152716150456647_7985399454618288099_n

“Existuje len prúd pocitov, vnemov, spomienok a predstavivosti v akcii. Telo je abstrakcia vytváraná našou tendenciou hľadať jednotu v rôznorodosti. Nikdy si nespochybnil svoje presvedčenie, že si svoje telo… Tak dokonale priťahuje pozornosť a fascinuje, že len málokedy vnímame svoju skutočnú podstatu. Je to ako vidieť povrch oceánu a úplne zabudnúť na tú hĺbku pod ňou. Svet je len povrch našej mysle a myseľ je nekonečná. To, čomu hovoríme myšlienky, sú len vlnky na hladine mysle. Keď je myseľ pokojná, rozpustí sa a zostane len realita.” — Nisargadatta Maharaj

Anatómia ľudskej energie

Všetci máme žiarivé energetické pole, ktoré nás obklopuje ako energetické pole magnetu. Toto energetické pole je normálne súčasťou Univerzálnej Energie a pri našom zrodení sa vytvorí okolo nášho tela na základe informácií, ktoré so sebou nosíme v ôsmej čakre, nazývanej aj wiracocha (virakoča), alebo “sväté žriedlo”. Táto čakra je sústavne spojená s centrom všetkej energie a obsahuje “stavebný plán” pre náš život – tento, tie predchádzajúce i tie nasledujúce. Ona určuje, kto budeme, akí budeme a ako budeme žiť. Neurčuje to však absolútne. Niektoré parametre máme možnosť v priebehu nášho života meniť, ak poznáme anatómiu ľudskej energie a vieme ju využiť. Čítať ďalej