Ako každou vetou hovoríme o sebe

Len čo niečo vypustím z úst, dávam v tom súčasne aj správu o sebe. Každá správa obsahuje (aj) isté sebavyjadrenie. Tým pádom sa každé slovo stáva priznaním a každé vyjadrenie sa stáva ukážkou našej osobnosti. Toto sebavyjadrenie prebieha viac alebo menej vedome a môže byť hlboké alebo plytšie, obsažné alebo menej obsažné, skryté alebo zjavné – ale nemôže nebyť.

Tak vysielateľa ako aj prijímateľa správy stojí narábanie s touto sebavyjadrovacou zložkou správy hodne energie, pretože táto zložka je psychologicky výbušná. Čítať ďalej

Každá výpoveď oslovuje štyri uši

Bezchybné narábanie so slovami je nástroj na to, aby sme získali kontrolu nad našou vlastnou komunikáciou. Ak sa nám zdá, že okolie na nás reaguje podivne, keď mu niečo hovoríme, je načase zavenovať sa spôsobu, akým hovoríme. Má to niekoľko dôvodov.

Prvý, podľa neurolingvistického programovania (NLP) znie: výsledkom tvojej komunikácie je reakcia, ktorú dostávaš. Reakcia na tvoje slová ti povie, ako si práve zakomunikoval – čo si povedal a či to viedlo k tomu, čo si chcel dosiahnuť (pretože veď vlastne kvôli tomu komunikujeme, nie?). Čiže ak nedosahujeme želaný cieľ, nemá význam jedovať sa, že ten druhý je debil (hoci môže byť 😛 ), ale upraviť svoju komunikáciu tak, aby to aj “ten debil” pochopil. Čítať ďalej