Sila pochybnosti: kedy je dobré byť skeptickým?

Už ste si niekedy kládli otázku, či niečo, čo ste počuli, je skutočne pravda? Pýtali ste sa sami seba, či vám niekto neklame – alebo či dokonca neklamete vy sami sebe? Veríte tým hlasom v hlave, ktoré vám priebežne poskytujú svoju mienku? Máte tendenciu uveriť názoru iných? Ak ste odpovedali “áno” na hociktorú z týchto otázok, pochopíte, prečo správna dávka skepticizmu je dobrá vec, hovorí don Miguel Ruiz:

Aj teraz vysielate správu sebe a všetkým okolo vás. Stále niečo vysielate a stále niečo prijímate od jednej mysle k druhej mysli. Ale tie najdôležitejšie správy sú tie, ktoré vysielate sami sebe. Aké sú? Slovo je sila, ktorú nevidno, ale ktorej zhmotnenie je veľmi viditeľné – je to váš vlastný život. A bezchybnosť vlastných slov dokážete zmerať – len si položte otázku “Som šťastný(á) alebo sa trápim?” Ak sa trápite, tak preto, lebo sami sebe rozprávate príbeh, ktorý síce nie je pravdivý, ale vy mu veríte. Čítať ďalej