Vysvetlenie testu

1. Tvoj postoj k životu, citom a pocitom.

2. Ako sa cítiš v svojej vlastnej rodine.

3. Tvoj postoj k ženám.

4. Tvoj postoj k mužom.

5. Tvoja základná životná stratégia a životný cieľ. Spôsob, akým riešiš svoje problémy.

6. Aký prieberčivý si v sexuálnom živote. Výber partnera.

7. Tvoja pripravenosť na manželstvo.

8. Tvoj postoj k smrti.