Budha odvedľa

by Jason EngleNašla som si článok od Jeffa Fostera, ktorý sa mi veľmi páči:

Niektorí z tých najlepších liečiteľov a terapeutov, čo poznám, nemajú nijaké diplomy, kvalifikácie či tituly pred a za menom. Nenapísali nijaké knihy a nebývajú hosťami TV relácií. Ale sú tak absolútne súcitiaci, ochotní hlboko načúvať bez predsudkov, ochotní znášať tie najintenzívnejšie energie v svojej neotrasiteľnej prítomnosti. S ich láskavou  pozornosťou sa neakceptovateľné presúva do oblasti akceptovateľnosti, traumy môžu vyplávať na povrch bez hanby, temnota sa mení na svetlo, človek sa môže cítiť plne integrovaný v bezpečnom priestore, bez strachu. Sú rovnako doma v tichu ako v tých najsrdceryvnejších osobných príbehoch.  Nemajú pocit “ja som expert a poznám všetky odpovede”, nevidia sa ako veľkí spasitelia ľudstva alebo osvietení guruovia. Títo neznámi, neobjavení Budhovia sú terapeuti a učitelia budúcnosti, nádej ľudstva – a možno to ani len netušia.

Čítať ďalej

Reklamy

Ľudia nie sú naše zrkadlá

26-best-reflection-photography.preview

“Môžeš si pritiahnuť len to, čo je v tvojom vibračnom poli. Nedokážeš fyzicky zažiť nič, čo by si k sebe vibračne nepritiahol. To sa týka tých zlých zážitkov rovnako ako tých nádherných. Budeš sa musieť naučiť akceptovať vzťahy a skúsenosti ako to, čo sú. Ľudia a skúsenosti slúžia ako odraz, ktorý ťa má naučiť niečo o sebe. Ak niekto povie niečo, čo sa ťa dotkne, tak len preto, že tvoje vibračné pole obsahovalo niečo, čo bolo treba osloviť.” — Michael Forrester

(You can only attract what is within your vibrational field. There are no experiences that you can obtain in physical form without attracting them from a vibrational perspective. That includes the most horrific experiences and the most beautiful ones. What you will learn to do is accept relationships and experiences for what they are. People and experiences serve as a reflection to teach you something about yourself. If somebody says something that offends you, it is because your vibrational field contained an element that needed to be addressed.)

Čítať ďalej

Energetické príčiny chorôb

by Hing-Fook Kan“Energetické zapríčinenie (energetic causation) je mechanizmus, ktorý sa skrýva za každou skúsenosťou a udalosťou – fyzickou či mimofyzickou.  100% vašich chorôb je výsledkom energetických zložiek vo vašom poli. Neexistuje žiadna iná príčina choroby. Choroby sú predovšetkým treťodimenzné zážitky a prestanú existovať, keď sa naučíte zotrvávať vo vyšších dimenziách.” — Michael Forrester

Nemôžem povedať, že by sa mi to nepáčilo ako citát… ba ani ako myšlienka. Ale vždy ma prekvapí, s akou neochvejnou istotou tvrdia ezoterici, že niečo má jediný koreň v oblasti, ktorú ešte nemajú preskúmanú. Pripomína mi to staro-/stredoveké mapy s bielymi plochami “hic sunt leones” (tu sú levy), ktoré označovali neznáme teritóriá. Čítať ďalej

Byť bojovník nie je póza

slava white2 zosvetleneTento citát je pravdepodobne Carlos Castaneda:

“Bojovník je pripravený vždy na čokoľvek. Nestačí priať si byť bojovníkom, aby si sa ním stal. Je to skôr nekonečný zápas, ktorý bude prebiehať v každom okamihu nášho života. Nikto sa nerodí ako bojovník, presne tak ako sa nikto nerodí ako rozumná bytosť. Sami zo seba robíme jedno i druhé.”

(A warrior is always ready for anything. To be a warrior is not a simple matter of wishing to be one. It is rather an endless struggle that will go on to the very last moment of our lives. Nobody is born a warrior, in exactly the same way that nobody is born a reasonable being. We make ourselves into one or the other.)

Trataka – cvičenie na zízanie

Sun_EyeToto ani neviem, odkiaľ mám – do počítača som si to natiahla pred dvoma rokmi a zabudla spracovať. A ako za sebou “zametám stopy”, tak sa k tomu vraciam:

Trataka – koncentrované zízanie – je intenzívne pozeranie sa bez odvrátenia pohľadu na malý bod, až kým sa nespustia slzy. Je to jednoduchá metóda koncentrácie, kde sa energie zmyslov, emócií a rozumu sústreďujú na ten istý bod. Najprv sa ho učíme na nejakom objekte, neskôr sa sústreďujeme aj na predstavy. Vytvára nepohyblivý, nepremenlivý stav mysle. Čítať ďalej

Nedes sa odstupu, des sa opakovania

slava white2 zosvetlene

“Ako sa človek učí vidieť, stáva sa všetkým tým, že sa stáva ničím. Takpovediac zmizne, hoci tu stále ešte je. Povedal by som, že to je obdobie, kedy sa človek môže stať všetkým alebo môže dostať všetko, čo si zmyslí. Ale on nechce nič a miesto toho, aby sa so svojimi spolublížnymi zahrával ako s hračkami, spája sa s nimi uprostred ich šialenstva. Jediný rozdiel medzi nimi je, že vidiaci človek kontroluje svoje šialenstvo, kým ostatní to nedokážu. Vidiaceho človeka už jeho spolublížni aktívne nezaujímajú. Videnie ho už totálne odpútalo od všetkého, čo poznal predtým.

Nedovoľ, aby ťa predstava odpútania desila. To, čo by ťa malo desiť, je poznanie toho, že pred tebou leží celý život robenia toho, čo si robil doteraz.” — don Juan

Čítať ďalej

Keď súcit stráca zmysel

slava white2 zosvetlene

“Pre mňa bol nagual Elias ako závan sviežeho vzduchu. Trpezlivo mi všetko vysvetľoval. Podobne ako ja vysvetľujem teraz tebe, ale s trošičku viac čohosi. Nenazval by som to súcitom, ale skôr empatiou. Bojovníci sú neschopní cítiť súcit, pretože už neľutujú sami seba. Bez hnacej sily sebaľútosti stráca súcit zmysel.” — don Juan

(To me the nagual Elias was like a breath of fresh air. He would patiently explain everything to me. Very much as I explain things to you, but perhaps with a bit more of something. I wouldn’t call it compassion, but rather, empathy. Warriors are incapable of feeling compassion because they no longer feel sorry for themselves. Without the driving force of self-pity, compassion is meaningless.)