Toltéctvo: 3. Pravidlo trojitého naguala

V predošlých článkoch, spracovaných z rozhovorov Armanda Torresa s Castanedom, sme hovorili o základných premisách toltéctva, o Pravidle naguala, o nagualovej družine a funkcii jednotlivých jej členov. Dnes ideme dokončiť tým, že sa pozrieme na bosorácke línie a povieme si o tom, čo bol Castaneda – o trojitom nagualovi a jeho dopade na vývoj bosoráctva toltéckeho typu.

Úloha línií

Záujmom Orla je skúmať, overovať a rozširovať poznanie. Preto je Pravidlo kumulatívne: každá generácia línie k nemu pridáva špecifické pozície kotviaceho bodu. Takto sa rozžiruje obzor tých, čo prídu v ďalšej generácii.

Základným záujmom každého organizmu je rozmnožovanie sa. Pravidlo je návod pre proces rozmnožovania: rozmnožuje vedomie, čo sa za istou hranicou už nedá dosiahnuť individuálnym rozmnožovaním. Pre bosorákov je združovanie sa do partií dôležité na to, aby mohli prejsť na inú úroveň pozornosti, pretože bez energetickej masy niet prechodu. To neznamená, že by jednotlivci nemali šancu; znamená to však, že sa nikdy nedostanú tak ďaleko ako družina. Každý bojovník chce preskočiť do tretej pozornosti, do oslobodenia sa od všetkých foriem interpretácie. Na to je však potrebná masa energie a tá sa dá dosiahnuť len zozbieraním kritickej masy, spojenej jedným spoločným cieľom.

Keďže však mnohé družiny nie sú schopné dosiahnuť túto kritickú masu, naguali vybudovali v druhej pozornosti oázu, obrovskú konštrukciu vo vzdialených oblastiach snívania, kam vidiaci môžu ísť sami alebo v malých skupinách. Je postavená z čistého úmyslu a nachádza sa na jednej z hviezd v súhvezdí Orion. Nazýva sa „chrám úmyslu“ (dome of intent), ale don Juan jej hovoril „cintorín nagualov“. To preto, že ak chce bosorák zostať v tejto oblasti, znamená to jeho definitívnu smrť. Po istú dobu bude mať rozšírené vedomie, ale nakoniec príde okamih, keď zanikne. Mnohí bosoráci sa poberú do chrámu nagualov a dúfajú, že po čase ho budú vedieť použiť ako prechod ďalej, že sa im podarí nazbierať tam dostatočné množstvo energie. Aby sa tam bosorák dostal, nepotrebuje celú družinu. Niekedy sa bojovníci rozhodnú ísť jeden po druhom. V takom prípade sa môžu vrátiť späť tak dlho, kým sa energetická štruktúra družiny neuzavrela.

Trojitý nagual

Pravidlo je definitívne, ale takisto je vo vývoji. Jeho vývoj je riadený Orlom, ktorý pomocou energetickej vlny z času na čas otrasie líniami bosorákov a vyprodukuje nové štádiá bosoráctva. V reáli to vyzerá tak, že postupom času sa u bosorákov mení stupeň poznania celku a dôležitosť, ktorú jednotlivým súčastiam poznania pripisujú. Takéto obdobie zmien je symbolizované trojkou, číslom, ktoré starí Toltékovia spájali s dynamikou a obnovou. Trojkové kombinácie podľa nich boli predzvesťou nečakaných zmien.

Pravidlo hovorí, že z času na čas sa objaví nový nagual, ktorého energia nie je delená na štyri diely, ale len na tri. Hovorí sa im „trojitý nagual“ (three-pronged nagual).

Energia týchto nagualov je premenlivá, nestabilná, stále v pohybe – a preto majú problém nahromadiť energiu. Z hľadiska bosoráckej línie sú „chybní“ – nikdy nebudú skutočnými nagualmi. Na vyváženie im zas chýba plachosť skutočných nagualov a majú mimoriadnu schopnosť improvizovať a komunikovať.

Na rozdiel od štvoritých nagualov, ktorí sú takmer neviditeľní, trojití naguali sú verejné osobnosti. Vyjavujú tajomstvá a spôsobujú fragmentáciu učenia, ale bez nich by línie bosorákov boli už dávno zanikli.

U bosorákov platí, že každý nagual za sebou necháva partiu nasledovníkov. Niektorí naguali majú toľko energie, že dokážu zorganizovať aj druhú a tretiu generáciu vidiacich. Napríklad nagual Elías Ulloa vytvoril partiu pre svojho následníka a potom mal vplyv ešte aj na ďalšiu partiu. To neznamenalo nijaké štiepenie; všetky partie boli súčasťou tej istej línie.

Trojitý nagual zas má právo dávať svoje poznanie do prostredia, čím navodí diverzifikáciu bosoráckych línií. Jeho svetelný kokón má ničivý účinok na skupinu, čím sa ničí priame odovzdávanie poznania, ale na druhej strane vzbudzuje v bojovníkoch túžbu konať a meniť a aktívne sa zapodievať inými ľuďmi a zakladať si vlastné družiny. To bola aj Castanedova úloha.

Trojitosť sa prejavuje na nagualovi tým, že sa nedokáže dostať do súzvuku s ostatnými členmi svojej vlastnej partie. U Castanedu sa don Juan pomýlil pri prvom odhade. Jeho pôsobením sa Castaneda snažil prispôsobiť svoju energetickú štruktúru štruktúre dona Juana a „nafingoval“ štyri energetické laloky. A pretože Castanedu pomohol vybrať Spirit, tak to don Juan pochopil ako udičku osudu. Povedal Castanedovi, že čoskoro sa zjaví nejaký posol a povie mu, čo je jeho funkcia trojitého naguala.

Táto situácia nastala až po rokoch pri náhodnom stretnutí v múzeu. Castaneda sa dozvedel, že tak, ako normálna družina má energetickú maticu čísla 17 (2 naguali, 4 snívači, 4 stalkeri, 4 bojovníci a 3 skauti), bosorácka línia má tiež svoju štruktúru moci, ktorá je tvorená číslom 52. Po každých 52 generáciách jednej „štvoritej“ línie prichádza trojitý nagual, ktorý sa postará o vznik nových „štvoritých“ línií.

Trojitý nagual ničí existujúcu organizáciu. Jeho povaha nie je ani kreatívna, ani vychovávateľská. Má tendenciu podrobiť si všetkých okolo seba. A pretože nie je vyladený na nijakú skupinu, k svojej slobode sa musí dostať sám.

Ako všetko v svete energie je blok 52 generácií rozdelený na dve časti. Prvých 26 generácií sa zapodieva expanziou a vytváraním nových línií, druhých 26 sa snaží konzervovať a uzatvárať. Následkom aktivít trojitého naguala sa začne poznanie rozširovať do verejnosti a začínajú vznikať nové skupiny štvoritých nagualov. Z tohto bodu zasa prichádza 52 generácií štvoritých bosoráckych línií.

Trojití naguali sa objavujú približne každých 1.000 rokov.

Nová generácia vidiacich sa posúva v svojej aure smerom k zelenej, teda začína sa podobať skôr na starých bosorákov.

Castaneda:

„Posledné učenie hovorí, že v spojení s úmyslom každá osoba, ktorá sa dostane k nagualovi, má svoje miesto v celkovom kontexte Pravidla.“

A Juan Yoliliztli (brazílsky tolték) hovorí o Castanedovej skupinke (teda aspoň natoľko, čo som si nechala preložiť z portugalčiny cez Google 🙂 ), že jeho skupinka bola nejakým spôsobom mimoriadna. Čo som si z toho odvodila je, že je nezvyklé, aby si trojitý nagual vytvoril družinu, ale Castaneda si ju vytvoril. Bola to družina individualistov, snažiacich sa získať slobodu vlastnými prostriedkami. Bojovníci družiny trojitého naguala sú/boli (to už zistiť neviem) atypickí a „logicky patria k určitej spektrum energie“ 🙂 . Väčšina z nich vykazovala vlastnosti naguala.

One thought on “Toltéctvo: 3. Pravidlo trojitého naguala

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s