Pravidlo Naguala (“Zákon Orla”)

Tento text je preložený z Castanedovho The Eagle’s Gift. On ho volá “The Rule of the Nagual”. Anglické rule môže byť zásada, pravidlo, ale aj axióm alebo princíp správania. Radšej som z toho urobila “pravidlo”, hoci je to akoby bájka. Castaneda ju bral príliš vážne; ja pri prvom čítaní ani tak nie, ale možno pri prekladaní sa to teraz zmení… 🙂

Castaneda hovorí, že tento príbeh každý jeden nagual (=vodca bosorákov) odovzdáva svojmu nasledovníkovi (ale sú tam isté nezladenosti, pretože ho vraj don Juan prerozprával aj bosoráčke la Gorde a tá nebola nagualom). No, nech už je to hocijako, poďme na vec. Odseky budem číslovať, aby sa k nim dalo diskutovať, ak vás napadne nejaká paralela:

 1.  
  1. Sila, ktorá vládne osudmi všetkého živého, sa nazýva Orol, nie preto, že by to bol orol alebo že by mala niečo spoločné s orlom, ale preto, že vidiacemu pripomína obrovského, uhľovočierneho orla, stojaceho vzpriamene, ako to orly zvyknú, a jeho výška siaha do nekonečnosti.
  2. Ako vidiaci pozerá na čiernotu, ktorá je Orlom, štyri záblesky svetla odhalia, ako ten Orol vyzerá. Prvý záblesk je ako dráha blesku a pomáha vidiacemu spozorovať obrys tela Orla. Vidí biele fliačky, akoby perie Orla a jeho pazúry. Druhý záblesk blesku odhalí mávajúc, krídlovitú čiernotu, ktorá vyzerá ako orlie krídla. S tretím zábleskom objaví vidiaci prenikavé, neľudské oko. A štvrtý záblesk odhalí, čo Orol robí.
  3. Orol požiera vedomie všetkých bytostí, ešte pred chvíľou živých a teraz mŕtvych a plachtiacich do zobáka Orla ako roj svätojánskych mušiek, aby sa spojili so svojim vlastníkom, dôvodom ich života. Orol rozplieta tieto drobné plamienky, rozprestiera si ich ako garbiar kožu a potom ich požiera – pretože vedomie je potrava Orla.
  4. Orol, sila ktorá ovláda osudy všetkých živých vecí, zrkadlí v každom okamihu presne tieto živé veci. Preto pre človeka neexistuje spôsob, ako sa modliť k Orlovi, žiadať o ústupky či dúfať v milosť. Ľudská časť Orla je príliš bezvýznamná, než aby dokázala pohnúť celkom.
  5. Vidiaci dokáže povedať jedine podľa konania Orla, čo Orol chce. Aj keď Orlom nepohnú osudy živých tvorov, každému živému tvorovi dal jeden dar. Každý z nich svojím vlastným spôsobom a na základe vlastného rozhodnutia má moc udržať si plameň vedomia a neposlúchnuť príkaz zomrieť a nechať sa zožrať. Každá živá bytosť, ak sa tak rozhodne, má moc hľadať otvor k slobode a prejsť cezeň. Vidiacemu, ktorý tento otvor vidí, a bytostiam, ktoré cezeň prejdú, je zrejmé, že Orol dal svoj dar, aby zabezpečil prežitie vedomia.
  6. Na to, aby doviedol živé bytosti k tomuto otvoru, vytvoril Orol Naguala. Nagual je dvojitá bytosť, ktorej bola odhalená Zásada. Nech už je to človek, zviera, rastlina alebo akákoľvek iná živá vec, vďaka svojej dvojitosti cíti Nagual nutkanie hľadať tento skrytý prechod.
  7. Nagual prichádza v pároch: mužský a ženský. Dvojitý muž a dvojitá žena sa stávajú Nagualmi až potom, ako im každému bola prezradená Zásada a každý z nich ju pochopil a plne akceptoval.
  8. Pre pohľad vidiaceho vyzerajú muž-Nagual a žena-Nagual ako žiarivé vajíčko so štyrmi oddeleniami. Na rozdiel od obyčajných ľudí, ktorí majú len dve strany, pravú a ľavú, Nagual má ľavú stranu rozdelenú na dve dlhé časti a pravú stranu má taktiež rozdelenú na dve časti.
  9. Orol vytvoril prvého muža-Naguala a ženu-Naguala ako vidiacich a okamžite ich umiestnil do sveta, aby videli. Pridelil im štyri bojovníčky-stalkerky (môj obľúbený výraz na to je “herečky”), troch bojovníkov a jedného muža-kuriéra, ktorých mali živiť, rozvíjať ich a viesť ich k slobode.
  10. Bojovníčky sa nazývajú štyri smery, štyri roky stvorca, štyri nálady, štyri vetry, štyri rôzne ženské typy osobnosti, ktoré existujú v ľudskej rase.
  11. Prvá je východ. Volá sa poriadok. Je optimistická, bezstarostná, ladná, vytrvalá ako stály vánok.
  12. Druhá je sever. Volá sa sila. Je vynaliezavá, priama, úprimná, húževnatá ako silný vietor.
  13. Tretia je západ. Volá sa pocit. Pohľad má obrátený do svojho vnútra, je skrúšená, ľstivá, prefíkaná, ako studený závan vetra.
  14. Štvrtá je juh. Volá sa rast. Je podporujúca, hlasná, plachá, teplá, ako horúci vietor.
  15. Traja bojovníci a kuriér predstavujú štyri typu mužskej aktivity a povahy.
  16. Prvý je muž poznania, učenec; vznešený, spoľahlivý, pokojný muž, plne oddaný naplneniu svojej úlohy nezávisle od toho, ako táto úloha vyzerá.
  17. Druhý je muž činu, vysoko premenlivý, úžasne zábavný spoločník tisícky tvárí a nálad.
  18. Tretí je organizátor, ktorý z úzadia poťahuje nitky, tajomný, neznámy. Nemožno o ňom povedať nič, pretože nedovolí, aby niečo o ňom preniklo navonok.
  19. Kuriér je štvrtý typ. Je to pomocník, mĺkvy, zdržanlivý a robí všetko dobre, ak má vhodné usmernenie, ale ponechaný sám na seba by neobstál.
  20. Aby to Orol obom Nagualom uľahčil, ukázal im, že každý z týchto typov mužov a žien na zemi má špecifické útvary v svojom žiarivom tele.
  21. Učenec má plytkú, jasnú priehlbinu vo výške solárneho plexu. U niektorých mužov vyzerá ako škvrna obrovskej svetlosti, niekedy hladká a žiarivá ako zrkadlo bez odrazu.
  22. Mužovi činu z oblasti vôle vychádza niekoľko vlákien. Ich počet sa pohybuje od jedného k piatim a ich veľkosť sa pohybuje od obyčajnej šnúrky až po chápadlovitý, hrubý výbežok v podobe biča, dlhý aj osem stôp. Niektorí majú aj tri takéto “chápadlá”.
  23. Muža za scénou nerozoznáme podľa nejakej črty, ale podľa schopnosti vytvárať neriadené výbuchy energie, ktoré účinne blokujú pozornosť vidiacich. Keď sa vidiaci dostane do blízkosti tohto typu muža, začne zabiehať do skúmania podružných detailov, akoby prestával vidieť.
  24. Pomocník nemá nijakú zjavnú konfiguráciu. Vidiacemu pripomína jasnú žiaru v dokonalej škrupinke žiarivosti.
  25. Medzi ženami východ možno rozpoznať takmer nebadateľnými škvrnkami v žiarivosti, akoby to boli maličké oblasti trochu iného sfarbenia.
  26. Sever má dokonalé vyžarovanie; vydáva červenkavé svetlo, takmer ako horúčavu.
  27. Západ obklopuje akoby slabá blana, ktorá ju robí trochu tmavšou ako ostatné.
  28. Juh má nesúvislú, prerušovanú žiaru; chvíľku žiari a potom pohasne a za chvíľku znova žiari.
  29. Svetelné telá Muža-Naguala a ženy-Naguala vykazujú dva rozdielne pohyby. Ich pravé strany sa vlnia, kým ich ľavé strany víria.
  30. Čo sa týka osobnosti, muž-Nagual je podporujúci, stály, nemenný. Žena-Nagual je bytosť v boji a nepriek tomu uvoľnená, stále si vedomá, avšak bez námahy. Obaja zrkadlia štyri typy svojho pohlavia ako štyri spôsoby správania.
  31. Prvý príkaz, ktorý Orol dal obom Nagualom, bolo vlastnými silami nájsť ďalšiu zostavu štyroch bojovníčok, štyroch smerov, ktoré by boli presnými kópiami Stalkeriek, ale boli by Snívačky.
  32. Snívačov vníma vidiaci, akoby mali zásterku vláskovitých vlákien v strede tela. Stalkeri majú podobnú zásterku, ale miesto vlákien pozostáva ich zásterka z malých, okrúhlych výčnelkov.
  33. Osem bojovníčok je rozdelených do dvoch skupín, ktoré sa nazývajú pravá a ľavá planéta. Pravú planétu tvoria štyri Stalkerky, ľavú štyri Snívačky. Bojovníčky každej planéty naučil Orol pravidlo pre ich špecifickú úlohu: Stalkerky sa naučili stalking (hrať roly, predstierať); Snívačky sa naučili snívať.
  34. Dve bojovníčky každej svetovej strany žijú spoločne. Sú si tak podobné, že si sú akoby zrkadlový obraz navzájom a len bezchybnosťou môžu nájsť potešenie a výzvu v obraze tej druhej.
  35. Jediný čas, kedy sa štyri Snívačky alebo štyri Stalkerky (herečky) dostávajú do kontaktu, je keď majú dosiahnuť nejakú namáhavú úlohu; ale len za mimoriadnych okolností by sa mali všetky štyri chytiť za ruky, pretože vzájomný dotyk ich spojí do jedinej bytosti a preto by sa mal použiť len v čase vrcholnej núdze alebo v okamihu, keď opúšťajú svet.
  36. Dve ženy každej svetovej strany sú napojené na jedného z mužov v hocijakej kombinácii, ktorá je potrebná. Takto vytvárajú štyri domácnosti, ktoré dokážu zahrnúť tak veľa bojovníkov, koľko len treba.
  37. Muži-bojovníci a kuriér môžu tiež vytvoriť samostatnú jednotku štyroch mužov, alebo každý môže fungovať ako samostatná osoba, podľa toho, čo si okolnosti vyžiadajú.
  38. Potom Nagual a jeho skupina bojovníkov dostali príkaz nájsť troch ďalších kuriérov. Títo mohli byť buď muži alebo ženy alebo zmes, ale muži museli byť štvrtého typu, pomocníci, a ženy museli byť juh.
  39. Aby zabezpečil, že muž-Nagual povedie svoju skupinu bojovníkov k slobode a neodchýli sa z cesty alebo sa nevzdá, vzal Orol ženu-Naguala na druhú stranu, aby slúžila ako maják, ktorý dovedie skupinu bojovníkov k otvoru medzi svetmi.
  40. Nagual a jeho bojovníci potom dostali príkaz zabudnúť. Boli ponorení do temnoty a dostali nové úlohy: úlohu rozpamätať sa na seba samých a úlohu rozpamätať sa na Orla.
  41. Príkaz zabudnúť bol taký silný, že sa všetci navzájom rozdelili. Nepamätali si, kto sú. Orol si zaumienil, že ak sa budú schopní rozpamätať na seba, nájdu sa všetci. Len potom budú mať silu a výdrž potrebnú na to, aby čelili svojej poslednej ceste.
  42. Ich poslednou úlohou po tom, ako sa zozbierali všetci, bolo získať novú dvojicu dvojitých bytostí a premeniť ich na nového muža-Naguala a ženu-Naguala tým, že im odhalia Pravidlo Naguala. A tak ako prvý muž-Nagual a žena-Nagual dostali základnú družinu, aj oni mali nájsť novým Nagualom štyri bojovníčky Stalkerky, troch bojovníkov a jedného muža-kuriéra.
  43. Keď prvý Nagual a jeho družina boli pripravení prejsť cez otvor, prvá žena-Nagual ich čakala, aby ich previedla. Dostali rozkaz vziať so sebou na druhú stranu aj novú ženu-Naguala, aby slúžila ako maják pre jej ľudí, a zanechať muža-Naguala v svete, aby opakoval cyklus.
  44. Kým sú v tomto svete, je minimálny počet Nagualovej skupiny šestnásť: osem bojovníčok, štyria bojovníci vrátane Naguala a štyria kuriéri. V okamihu, keď odchádzajú zo sveta a žena-Nagual je s nimi, je ich počet sedemnásť. Ak Nagualovi osobná moc umožní mať viac bojovníkov, potom sa priberajú v násobkoch štyroch.

Théun Mares o “Zákone Orla”

Priebežne čítam aj Théuna Maresa (moja stará choroba – čítať niekoľko kníh odrazu 🙂 ) a náhodou som sa potkla o tie “štyri záblesky” z druhého odstavca (prekladám, ale krátim bez vyznačenia; pozor, Mares používa dosť odlišnú terminológiu ako Castaneda!):

Pri prvom kontakte s Voidom (=Prázdnota, Ničota, po mojom Všetko-čo-je) vidiaci vníma obrovskú ničotu, ktorá je tak nepredstaviteľných rozmerov, že myseľ sa okamžite dostáva do stavu nepopísateľného ticha, pričom všetko vo vnútri vidiaceho sa vynuluje. Vidiaci je sprvu neschopný zaregistrovať žiadne myšlienky, pocity, emócie, fyzické pocity, svetlo alebo zvuk.

Potom odrazu z hĺbky jeho najvnútornejšieho jadra vidiaci vníma prchavé, ale oslepujúco ostré poznanie a vie, že to, čo je pred ním, je večné teraz, v ktorom minulosť, prítomnosť a budúcnosť nemajú žiaden iný význam než “je”. S tvárou obrátenou na východ, miesto transmutácie a inklúzie, cíti v sebe nevyslovený príkaz vyriešiť hádanku mysle. Aby to dokázal, musí rekapitulovať zmysel existencie.

Potom dostane druhý záblesk pochopenia, v ktorom “stáva sa”, vidiaci vidí obrovské koleso, z ktorého akoby vyhúkli dve obrovské krídla na každej strane. V tom okamihu vie, že vidí koleso času obklopené krídlami vnímania. Čelí západu, miestu transformácie a smrti, a cíti povel vymazať svoju osobnú históriu, ako sa snaží kráčať po ceste, ktorá má srdce, aby našiel pocit, ktorý mu pomôže zmapovať nepoznané. Vie, že musí stalkovať svoje vnímanie.

V treťom oslnivom záblesku cíti, akoby jeho pozornosť bola zachytená neotrasiteľným úmyslom vyžarujúcim z obrovského oka. Čelí juhu, miestu transfigurácie a moci. Dostáva príkaz snívať snívané pomocou majstrovstva úmyslu, aby nazbieral dostatok energie potrebný na presnú transfiguráciusnívaného.

V štvrtom, poslednom záblesku myseľ vidiaceho stotožní to, čo na ňu vplývalo, s niečím, čo sa vzdialene podobá orlovi – nie preto, že by to vyzeralo ako orol, ale preto, že v svojom najhlbšom vnútri cíti vidiaci účel Nevysloviteľného vplývať na jeho vedomie tak, ako keď sa orol vrhá nadol na svoju korisť. Vidiaci čelí severu, miestu zhmotnenia a sily. V tom okamihu plne pochopí, že toto je jeho bojové pole a že všetok život vyšiel z tohto Voidu ako výsledok neľudského (nadľudského?) zámeru, zámeru, ktorý nedokáže poňať, ale ktorý v sebe cíti ako akýsi vnútorný pokyn.

Tento pokyn je pre človeka rodiť sa znova a znova do fyzického života, ktorý preňho nie je nič viac než sen, takže môže prežívať všetky aspekty tohto sna a cez toto prežívanie si postupne viac a viac uvedomuje svoju pravú podstatu a osud ako súčasť Jedného Života. Na tejto životnej ceste musí prežiť nespočetné množstvo životov, každý iný a každý predstavujúci odličný osud na kolese času, ako ho jeho osud postupne vedie k rozprestretiu krídel vnímania a dotknutiu sa tak nagualu ako aj tonalu. Len cez tento sústavný proces zrodu a umierania si človek dokáže uvedomiť a naplniť svoju úlohu mapovania nepoznaného tak, aby ho zahrnul do poznaného.

A ako na tému Orla zahmlieva 🙂 Gabriel

A kto ste si mysleli, že toto je ťažké “kafe” 🙂 , tak pre vás mám ešte svoj pokus vytiahnuť niečo viac z Gabriela (channeling z 31.5.2010):

Ide o toho Orla, o ten článok. Dosť ma to zamestnáva. Môžeme na tú tému?
ANO
Čo je ten Castanedov Orol? Neviem to s istotou nikam priradiť. Je to kategória sama o sebe?
NIE
JE TO PRINCIP OMILOSTENIA
FUNGUJE AKO DANIE SKUSENOSTI
DANIM SKUSENOSTI SA RODI NOVY SEN
LINIA STANE SA DALSOU VRSTVOU USTAVICNEHO ZIVOTA
Prečo ho vnímajú ako Orla?
ZDA SA IM ZE JE TO OROL
Ale na základe čoho?
MA NAZNAK KRIDEL
Ale ako môže mať náznak krídel? Ako by som ho vnímala ja?
🙂 AKO ORLA 🙂
A ako by ho vnímal niekto, kto v živote nevidel orla?
AKO POVRAZ VRHAJUCI OKOLO SEBA INE POVRAZY
A kde je tam podobnosť s orlom?
PODOBNOST NIE JE
Z tohto naozaj nie som o nič zorientovanejšia. Vieš mi pomôcť vytvoriť si môj vlastný obraz Orla z toho, čo mám v hlave?
PREDSTAV SI ROZKONARENY STROM
Mám. Ďalej – čo sa deje s tými dušami, čo mu letia do zobáka?
HORE NOHAMI
Strom hore nohami?
ANO
NAOPAK NAN PRSI

To znamená, že zo zeme prší nahor na strom?
ANO
To pršanie sú duše?
ANO
A čo s nimi robí ten strom?
DLHO ICH DRZI A POTOM KVAPKAJU SPAT NA ZEM
Už bez pamäti?
ANO
Ešte čo k tomu treba vedieť?
STROM NAROBI POZNANIE
NIE JE ENERGIA
IDU CEZEN INFORMACIE
To je všetko, Veliký?
ANO
Môžem sa pýtať ďalej?
ANO
„Princíp omilostenia.“ To mi znie tak neanjelsky. Kto koho omilostí? Prečo treba omilosťovať?
🙂 NIE
Teraz zasa nerozumiem.
SLOVO JE ZLE
A aké slovo tam má byť?
TY HOVOR
Omilostenie… vykúpenie…niekomu sa stane dobre… niekoho niečo príjemne prekvapí… úľava… pocit výhry… stačí?
ANO
PLNA POUCKA

He??? 😯
🙂 UHADLA SI
Ktoré?
VSETKY
„Daním skúseností sa rodí nový sen.“ Čí sen? Otcov? Alebo toho individuálneho vedomia?
VEDOMIA
„Línia stane sa…“ Línia ako čiara alebo línia ako pokračovanie predkov?
🙂 INA LINIA
POSTUPNOST ZIVOTOV

Životov toho istého vedomia? Inkarnácie?
ANO
Ufff, to je fuška, Gabriel. Môžeme prerušiť a vrátiť sa k Orlovi neskôr?
ANO
Ale Orol nie je Otec… alebo je?
NIE
Tak čo je potom ten Orol? Je to niekto z vás?
NIE
Je to nejaký nástroj?
ANO
Energetická štruktúra?
ANO
Krindapána, mám z toho maglajz. Ja si to rozmyslím a potom sa budem zasa pýtať.

Neskreslenosť predstavami: 98%

Malý podryp na koniec: Na druhý deň po channelingu s Gabrielom som čítala Maresa a pochopila som. Napriek Gabrielovmu vysvetľovaniu. 🙂

Ak jednotlivé odseky “Zákona Orla” 🙂 niekomu niečo pripomínajú, budem rada, ako to napíšete.

6 thoughts on “Pravidlo Naguala (“Zákon Orla”)

 1. Čo je myslené tým – “Vie, že musí stalkovať svoje vnímanie”?
  Príliš veľa významov je “prihadzovaných” k tomuto slovu … 😕

  Páči sa mi

  • Sorry, Miro, ja preberám hodne veľa anglických slov, lebo keď začnem používať slovenské, tie môžu mať u nás posunutý význam.

   Stalkovanie znamená pozorné sledovanie niečoho, akoby si išiel po stipe koristi. Všímaš si rutiny svojej koristi, jej obvyklé taktiky, a potom si vytipuješ jednu, ktorá jej zlomí krk – a udrieš. V tomto prípade je tvojou korisťou tvoje vlastné vnímanie, teda spôsob, ako vnímaš realitu, ako ju interpretuješ, ako s ňou narábaš, ako reaguješ a prečo až tak silno. 🙂

   Neviem… je to zrozumiteľnejšie? Znamená to veľmi jednoducho stále okrem konania sledovať aj to, ako konáš a prečo. Tým sa o sebe naučíš strašne veľa a môžeš sa rozhodnúť, ktoré tvoje konanie si ponecháš a ktoré je neproduktívne a tak ho pošleš do kelu.

   Páči sa mi

   • Vďaka, teraz som to už pochopil … ono pridávala si k tomu slovu aj niečo vo význame “hrať rolu” a tuším ešte niečo iné, tak mi to nesedelo. Ale teraz ako si to vysvetlila, tak vlastne sedia všetky významy 😉
    😀

    … takže – stopár/lovec

    Páči sa mi

   • Lovec sa mi páči viac. Je to aktívnejšie. Stopárov vozíme autom a lovci strieľajú. Toť moje videnie. 😛

    Inak, stalkeri sú skutočne dvojakého druhu. Moja teória sa mi včera potvrdila u ruizovcov: družinníci Jaguára (prvá fáza stalkingu) a družinníci Orla (druhá fáza stalkingu). A keď som si to prečítala, tak som priam zaslzila dojatím, lebo som podľa popisu zistila, že už mám prvú fázu za sebou 😀 …

    Páči sa mi

   • 😀 😀 😀 … ale no … slzy? 😀 …

    Stopára nemyslím toho, kto stopuje autá, ale toho, kto pátra po stopách zveri, alebo ľudí … taký indiánsky stopár v pravých mokasínach a s orlím perom vo vlasoch … 😀 😀 😀 ….. (a stojí s vystretou rukou s palcom hore vedľa cesty … 😀 😀 😀 :D)

    Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s