Astrálne cestovanie

V poslednom týždni som dostala hodne otázok k astrálnemu cestovaniu a ako na to. Trvalo by mi chvíľu, než by som to napísala (ale chystám sa 😛 ), takže uvediem aspoň narýchlo niečo, čo som našla na internete (originál stránky už podľa vyhľadávača neexistuje): 

V zásadě známe dva způsoby, jak cestování dosáhnout:

První technika je taková, že odpoutáte své astrální tělo od fyzického a potom vůlí vyšlete svoje vědomí do tohoto odpoutaného těla.

Při druhém způsobu pomocí imaginace a vůle přesunete “gravitační centrum” svého vědomí mimo své fyzické tělo (většinou se to děje postupně) a potom vůlí přikážete astrálnímu tělu, aby se s ním spojilo.

Jedním ze způsobů, jak pracovat podle první metody, je začít s částí astrálního těla – s rukou nebo i prstem – místo celého těla a teprve později vytvořit celé tělo. Měli byste si k tomu účelu zvolit křeslo s opěradly pro ruce, tak velké, abyste v něm mohli sedět v “egyptské pozici” – vzpřímeně, s nohama vedle sebe, aby páteř, horní polovina paží a holeně byly ve vertikální, zatímco předloktí, ruce a stehna budou v horizontální poloze. Této polohy můžete dosáhnout i v židli bez opěradel pro paže, když položíte předloktí a ruce naplocho na stehna. Je třeba si osvojit schopnost setrvat v této poloze bez napětí nebo ochablosti. Měli byste v ní být bdělí i uvolnění.

Teď soustřeďte pozornost třeba na pravý ukazováček. Vizualizujte si k němu astrálního dvojníka, který se s ním shoduje. Až v mysli uvidíte tento astrální ukazováček zcela jasně a skutečně, zvedněte ho jenom vůlí a potom dejte vůlí pokyn svému fyzickému ukazováčku, aby udělal totéž. Možná že to budete muset zkoušet několikrát, ale vytrvejte. Za nějakou dobu dokážete ukazováček zvednout jen vůlí a nebudete k tomu potřebovat sílu svalů.

Možná vám to připadá jako zbytečná malichernost, ale je to ryzí mentální a astrální cvičení. Pokud budete poctiví sami k sobě, vaše mysl sama pozná, kdy se vám to podařilo.

Potom (za několik týdnů, i když budete cvičit denně) se pokuste udělat totéž se dvěma prsty; třemi, čtyřmi, s celou rukou, zápěstím, paží. Postupně si budete uvědomovat skutečnost svého astrálního těla a budete mít stále větší schopnost ho ovládat.

Až budete mít pocit, že ovládáte obě ruce, sedněte si do stejné egyptské pozice, ale těsně u kraje stolu tak, abyste pod stolem měli stehna i předloktí. Vůlí přikažte astrálním rukám projít stolem a položit se na desku. Úspěch na tomto poli závisí opravdu na pevné důvěře. Fyzická hmota není pro astrální substanci překážkou, fyzická hmota jí brání leda mentálně a v počátečních etapách. Potom pokračujte už bez stolu a učte se stále víc ovládat své astrální tělo, tak dlouho, dokud ho nebudete umět vůlí postavit tak, aby přitom vaše fyzické tělo zůstalo pořád sedět.

Nyní se snažte vytvořit si představu, že vaše astrální tělo sedí tváří v tvář vašemu fyzickému tělu a že je od něj zcela odděleno. Vizualizujte si každou podrobnost. Můžete to provádět s očima zavřenýma – nebo si také sednout proti velkému zrcadlu s očima otevřenýma a přenést svoje astrální tělo do obrazu v zrcadle. Až budete mít pocit, že se vám to podařilo, přeneste vůlí svoje vědomí do astrálního těla.

Pár metod

Před tím, než začnete používat tyto metody, tak musíte být řádně uvolněné. Většina metod vyžaduje být ve stavu transu.

Metoda šňůry

Tato metoda poživa představu šňůry, po které šplháte nahoru. Před tím než jí začnete provádět je dobré zvyknout si na pravou šňůru. Proto nějakou zavěste na strop. Může to klidně být nějaká stuha. Zavěste ji nad hrudníkem, nebo pokud máte lepší čakru třetího oka, tak radši nad ní. Pokud nevíte, tak nezbývá než vyzkoušet obě a zjistit, jaká možnost nejlepší. Lehněte si, a vezměte pravou šňůru, radši se na ní nedívejte a zvykněte pouze na její existenci. Když už to budete zkoušet bez ní, tak stačí jenom vyvolávat tento pocit.

Teď přejdeme k samotné metodě:

 1. Zvedněte své myšlené ruce a začněte se zvedat, ruka za rukou, vzhůru po pevné myšlené šňůře. Představte si tlustou tvrdou šňůru, kterou držíte oběma rukama. Pamatujte, nemate tu šňůru představovat, stačí jí jen cítit. Musíte představit, že se zvedáte za naprosté tmy. Během šplhaní pocítíte lehké “točení”, převážně v horní části těla. Tento pocit vzniká v astrálním těle, které se snaží opustit fyzické. Čím déle to budete provádět, tím silnější to bude. Snažte se zapamatovat tento pocit a jak vzniká, aby příště to bylo rychlejší. Nemyslete na jiné pocity. Jen vás vyruší.
 2. Pokračujte ve zvedání. Začnete mít pocit těžkosti, je to proto, že se prohlubujete do transu. Nepřemýšlejte o tom, jenom šplhejte dál.
 3. Začnete cítit vibrace, která pak ovládne celé tělo, pak se bude zdát, že ho máte paralyzované. Nepřemýšlejte o tom, a stále jenom šplhejte dál.
 4. Konečně vycestujete ven ve směru šňůry.

Já mám lepší efekt pokud jí mám “zavěšenou” nad čelem. Má šňůra jakoby prochází skrz mé tělo a nehoupá se. Nevím proč, ale mě se to dělá lépe, protože když jí představím jak se houpá, pak mě to začne rušit.

Metoda houpačky

Představte si nějaký nevelký předmět, například kouli, která se nachází asi 1,5-2 metry nad vaším obličejem. Udělejte přesnou představu ti kouli. Nepostupujte dál dokud se to nenaučíte. Proto radím vytrénovat svou imaginace.

Teď si představte jak se ta koule hybe pomalu nahoru a dolu. Budete vidět jak se zvětšuje a zmenšuje. Ať se pohybuje pořad, nenechte jí zastavit. Postupně zvětšujte její kývaní. Čím dál tím víc se zvětšuje a zmenšuje. Už jí máte téměř svého obličeje. Snažte se pocítit, jak se hýbete v opačném směru než koule. Představte si, že ona má obrovskou gravitaci, která má na vás vliv. Když se k vám přibližuje, tak se přibližujete i vy k ní, když se vzdaluje, tak se vzdalujete i vy. Čím blíž se k vám přibližuje, tím větší je gravitace, která vás k té krychle přibližuje.

Když už je ta koule opravdu hooodně blízko, tak se jí chyťte, a když ona bude letět zpátky, tak poletíte i vy s ní.

Druhá možnost houpaní je představa houpaní na houpačce. Představte si, jak letíte dopředu a dozadu, dopředu a dozadu … Houpete se čím dál tím výš. Jedno z podobných houpnutí by vás mělo vyhodit ven z těla.

Metoda “trhání”

Zavřete očí. Soustřeďte se na dýchání, pak na konečcích prstů jedné nohy. Myslete jenom o nich. Představte si jak astrální tělo se odděluje od fyzického přímo v tom místě. Prodělejte to i s prsty jiné nohy. Představte si jak se oddělují nohy, břicho, a tak až ke hlavě, jako by se vaše tělo “trhalo” na astrální a fyzické.Teď si představte, že toto dvojče obtéká vaše fyzické. Pak se soustřeďte v oblasti třetího oka a přejte abyste vycestovali.

Metoda meditační

Není to metoda právě pro astrální cestováni, ale AC je vlastně jejím pobočním efektem u některých lidí.

Autosugesce je něco více, než pouhá slova. Tu situací musíte představit co nejpřesněji. Například, pokud chcete u sebe vyvolat pocit klidu, tak říkejte: “Jsem klidnější”. Neříkejte “Nejsem nervózní”, protože váš mozek si představí nepříjemnou situaci, a ne klidnou. Pokud chcete pocítit teplo v pravé ruce, tak říkejte: “Moje pravá ruka je teplejší.”, musíte ale představit jak je teplejší, jak leží a ohřívá se na slunci, nebo že je v nějaké teplé vodě, nebo že jí mate blízko ohniště. Co vymyslete je jenom na vás, pokud ale něco vyberete, tak je dobré to neměnit. Čím lépe si tu situací představíte, tím větší to bude mít efekt. Slova musíte říkat pořád, bez přestávky. “Moje pravá ruka je teplejší. Moje pravá ruka je teplejší. Moje pravá ruka je teplejší… ” Říkejte to asi 1-1,5 min než přejděte do další části těla. Pro lepší představu je dobré tu ruku něčím ohřát a zapamatovat ten pocit. Pak jenom stačí na něj vzpomínat.

Před tím, než začnete cvičit, tak najděte nějaké klidné místo, lépe méně osvětlené. Sundejte nepříjemné oblečení. Nohy mají ležet nedaleko od sebe. Kolena je dobré něčím podepřít. Pod hlavu dejte nějaký polštář. Radši nějaký menší, protože po uvolnění krčních svalu se muže stát, že budete mít potíže s dýcháním. Ruce malinko sehnuté kolem těla. Prsty taky malinko sehnuté, a nedotýkají se navzájem, ani těla. Když už ležíte, tak si v duchu několikrát řekněte: “Když budu provádět toto cvičení, tak se budu více a více ponořovat se do transu. I když budu v transu, tak budu vzhůru a budu chtít vše, co se děje. Když se vrátím do normálního stavu, tak budu všechno pamatovat”. Pomoci této formulky budete mít menší potíže se spaním.

Teď začněte s uvolňováním. Jsou na to různé metody, ale pokud žádná nepomáhá, tak můžete zkusit autosugesci (viz. výše). Pokud ani to nepomáhá, tak zkuste napnout tu část těla, která se nedaří uvolnit. Podržte ji tak nějakou dobu a pak uvolněte. zapamatujte tento pocit. Provádějte to aspoň 2-3krát denně. Časem to dokážete uvolnit ještě víc. Uvolňujte postupně každou část těla zvlášť. Musí to ale být zdola nahoru. Až doděláte všechno zvlášť je dobré to projít v trosku větším rozsahu, jako že obě nohy jsou uvolněné, obě ruce, celé tělo. Časem pak stačí jenom vetší rozsah a ještě časem se uvolníte za pár vteřin. Pocit tíhy provádějte stejně jako při uvolňování. pak pocit tepla.

Až uvolněte celé tělo začněte říkat: “Dýchám klidně”. Pak přejděte k srdci. “Mé srdce se bije pomalu a klidně”. Časem se opravdu zpomalí a stane klidným. Pak si představte chlad na čele. Můžete předtím položit něco studeného na hlavu a zapamatovat tento pocit. Při samotném provádění tam ale nic nemějte ;). Když už budete v transu, tak zkuste zapamatovat všechny pocity, jaké mate. Později stačí na ně vzpomínat a bude to rychlejší.
Pokud vás ruší propadání do transu, tak zkuste během dne vyvolávat pocit podobného propadání. Časem byste na to měli zvyknout.

 1. Naučte se relaxovat. Musíte se umět dobře uvolňovat a dobře zkoncentrovat. Ani to se nedělá lehce. Existuje spousty návodů, jak to provádět. Vyberte ten, který vám nejvíce vyhovuje a provádějte ho. Když už ho začnete provádět a pomáhá Vám to, není pak dobré ten způsob měnit. Je to z toho důvodu, že váš mozek je na to už zvyklý a pak stačí to začít dělat a on už spoustu věcí udělá za vás.
 2. Není dobré jíst asi 2-4 hodiny před spaním. Žaludek pak spotřebovává spoustu energie, kterou byste mohli použít na cestování. Také není dobré provádět jakékoliv věci, které vás unaví.
 3. Zaveďte deník. Proč? Svá cestování si budete pamatovat podobně jako sny. Teď si pamatujete vše a za 5 minut už nic. Také když si to znovu přečtete, můžete najít nějaké souvislosti, kterých jste si předtím nevšimli.
 4. Před tím než začnete provádět nějakou metodu, musíte být řádně připraveni. Nejlepší doba pro cestováni je ráno, když se vzbudíte. Vaše tělo musí být ale dostatečně odpočinuté. Když bude unavení, tak zase usnete. Zase nemáte být až moc odpočinutí, protože pak vaše tělo bude dost probouzené a budete mít problémy s uvolňováním. Pokud zjistíte, že jste unavení, tak se v posteli protáhněte, nebo na nějakou dobu vstaňte, abyste se vzbudili. Během uvolňování můžete poslouchat klidnou hudbu, ale občas to může rušit, protože když se na ní budete soustředit, tak můžete mít problémy se soustředěním na AC. Musíte mít dobrou cirkulaci krve. Takže zaujměte nějakou příjemnou polohu, aby vám neodtěkali ruce. Důležité je, aby vás nic nerušilo. Neotvírejte okna, aby vás nerušily zvuky zvenčí, vypněte telefon, rádio, televizi ad.

168 thoughts on “Astrálne cestovanie

 1. Dalibor,

  nie s riadenou, ale s mimovoľnou astrálnou projekciou áno. Žiaľ, zrovna ten jeden raz, o ktorom na 100% viem, že to bola astrálna projekcia, som so sebou “doniesla” niečo – a potom mi trvalo až do najbližšej noci (zrejme ďalšej mimovoľnej astrálnej projekcie), než som sa toho zbavila. Ale to “ono” bolo z toho možno ešte nešťastnejšie ako ja… 😛 Pamätám si to tak dobre preto, že v tom čase som si viedla denník snov (po mojom “senník”) a už počas sna som podľa príznakov vedela, že nejde o sen, ale astrálnu projekciu.

  Páči sa mi

 2. čau, ja by som ti chcel poďakovať, že vždy mi odpíšeš na otázky aje fajn, že niekto má takúto webovú stránku čo sa aj do toho rozumie. Veľa šťastia a prajem dlhú “životnosť” tejto stránke !

  Páči sa mi

 3. ahoj, chcela by som vedieť ak sa dosiahne astrálne cestovanie, ako sa vie vrátiť späť(stačí si pomyslieť na svoje telo) a čo keď ho niekto náhle vyruší? Aké to bude mať následky? Ďakujem

  Páči sa mi

 4. Nany,

  astrálna projekcia sa spúšťa tým, že sa uvedieme do takého tranzu, keď vedomie už zaspáva, ale ešte nespíme; naše astrálne telo sa oddelí od fyzického a ide “na špacír”. Sú na to cvičenia – zopár je uvedených aj hore v článku. Predtým je však veľmi dôležité praktizovať relaxáciu celého tela (a nezabudnúť pritom ani na tvár!).

  Samotné oddelenie astrálneho tela od fyzického nie je veľmi zložité a ide automaticky. Čo už nie je také jednoduché je natrénovať si presun vôle a pozornosti do astrálneho tela a pri jeho spätnom splynutí s fyzickým prepísať spomienky fyzického tela spomienkami astrálneho tela. Inak sme si krásne astrálne pocestovali – a nič z toho si nepamätáme!

  Mne na to pomáha denník snov (“senník” 😛 ). Ale aj táto zručnosť chce istý tréning. Skutočne som si všetky sny z noci začala pamätať až asi po štvrťroku pravidelného zapisovania. Vtedy som už začala byť schopná aj rozlíšiť, ktoré spomienky boli “snové” a ktoré boli “astrálne”.

  Počas projekcie zostávajú fyzické a astrálne telo spojené takzvanou striebornou šnúrou, cez ktorú sa astrálne telo automaticky vráti do fyzického. Urobí to v tom okamihu, keď fyzické telo celkom zaspí, alebo keď sa fyzické telo celkom prebudí (napríklad nás z polodriemot niekto vyruší). V tomto poslednom prípade si väčšinou z astrálnej projekcie nezapamätáme veľa.

  Následky AP: najčastejšie únava (v počiatkoch), akoby človek celú noc kopal jarky. Niekedy prílišné vybudenie, ktoré nám potom komplikuje nasledovný deň. Sme nevrlí, náramne rýchli v úsudkoch i pohyboch, “jasnočujní” a svetloplachí; slovom, správame sa ako upír, len tú krv pijeme našim spolublížnym len v prenesenom zmysle! (Lepšie povedané, oni ju pijú nám. A poriadne. Až kým sa z AP nevyspíme.)

  Páči sa mi

 5. ahoj Helar, dakujem za odpoveď. Stáva sa mi, že ešte nespím ale ani nie som zobudená. Nerobím to vedome príde to samo od seba niekedy len na chvíľu privriem oči a vidím nejaké výjavy (väčšinou sú to vždy len oči, viem presne či patria mužovi alebo žene) pozorujem ich ale keď sa upriamia na mňa zľaknem sa a hneď sa prebudím. Alebo sa prebudím pri tom že si uvedomím že to nie je sen ale skutočnosť a potom už v tom stave neviem zotrvať a pozrieť sa lepšie kto sa na mňa pozerá. Ako si to mám vysvetliť. Vždy sú to iba oči bez tváre. Neviem komu konkrétne patria. Niekedy sú príjemné a niekedy škaredé, akoby patrili niečomu zlému. Raz sa mi stalo, že som videla iba jedno oko zaliate slnkom (akoby z neho vyžarovali slnečné lúče, akoby bolo zaliate vo sviatosti oltárnej) ale to sa pozeralo akoby za mňa a nie mne do očí. Ďakujem

  Páči sa mi

 6. Nany,

  myslím, že tieto oči, čo vidíte, nie sú výsledok astrálnej projekcie, ale niečoho oveľa obyčajnejšieho – sú to správy od podvedomia. V čase medzi bdením a spánkom sme prístupnejší signálom, ktoré nám podvedomie posiela. A oči s istým výrazom bývajú často symbol kontroly. Môže byť, že vy máte nutkanie ovládať situáciu, alebo (a to mi vyzerá pravdepodobnejšie) máte pocit, že ste “pod dohľadom” a musíte svoje skutky zdôvodňovať. A tie oči na vás pozerajú podľa toho, ako sa vnútri cítite, že ste sa v danom dni zachovali.

  Podvedomie totiž funguje tak, že keď vám chce niečo povedať, pretože samo nemá ústa, tak zaňúra v našich spomienkach a vyberie obraz, ktorý nám sprostredkuje jeho správu. Pre vás majú ľudské pohľady špecifický význam. Ja ho nepoznám, ale myslím, že ide o snahu vyhovieť, prispôsobiť sa, byť vnímaná ako dobrý človek.

  Z takéhoto pohľadu aj to oko zaliate slnkom mohol byť signál, že ste vtedy urobili niečo dobré alebo ste sa pustili tým správnym smerom (akoby to bol maják).

  Páči sa mi

 7. Milá Helar,
  ďakujem za odpoveď určite na tom niečo bude, hlavne tá posledná veta. Od toho obdobia som sa naozaj snažila začať veci robiť inak než som ich robila dovtedy, lepšie. Ešte raz ďakujem, že tak pohotovo reagujete.

  Páči sa mi

 8. čau, ja by som sa ťa chcel opýtať, ako mám zistiť, či môj sen bol astrálnou projekciou alebo iba snom? Občas sa mi stávalo,že niektoré sny som mal doslova na pokračovanie, že jednu noc sa mi niečo snívalo a a ďalšiu noc to pokračovalo, tak či by takéto sny nemohli byť astrálne alebo sa mi ešte stáva, že si sny pamätám aj niekoľko mesiacov po tom ako sa mi snívali, a by som sa ťa chcel spýtať, že čo to môže znamenať a dokáže človek astrálne cestovať aj keď nespí ?

  Páči sa mi

 9. Dalibor,

  veľmi ťažko sa rozpoznáva, či ide o sen alebo astrálnu projekciu. Vnímanie astrálnej projekcie začína tým, že človek akoby začal strácať svoje pevné obrysy tela a postupne sa deformuje. Takisto postavy, ktoré v astrálnej projekcii stretávame, nemávajú jasné a pevné tvary a len vieme, kto alebo čo sú.

  Živé tváre, živý dej a jasné farby sú skôr príznak sna. To, že sa ti sníva aj niekoľko nocí po sebe niečo “na pokračovanie”, je normálne. Keď sa naše podvedomie zapodieva nejakou neodbytnou myšlienkou, dáva nám to takto najavo. Napríklad je obvyklé, že všetky sny z jednej noci mávajú ten istý námet v rôznych “obmenách”. Nuž, musím sa už zavenovať aj téme snov, ako sa mi vidí 😛 …

  A či človek astrálne cestuje (“projektuje sa”) aj keď nespí – no áno, hlavne vtedy! Len čo zaspíme, astrálna projekcia sa začne prepisovať snami. Preto je pri tréningu astrálnej projekcie také dôležité vedieť dlho udržať stav medzi spánkom a bdením bez toho, aby sme skĺzli na jednu stranu. Ak sa preberieme, väčšinou sa mykneme alebo kopneme nohou (to pozná azda každý), ak zaspíme, to, čo začalo ako astrálna projekcia sa postupne zmení na sen – väčšinou nie zrovna príjemný, pretože sa v ňom prelína práca podvedomia a vnemy z inej reality.

  Páči sa mi

 10. Ahoj Helar,

  chcela by som ťa poprosiť spracovať niečo ohľadom snov. Asi sa môj dotaz nehodí do tejto rubriky. Aj mne sa často sníva a dosť snov je vlastne predzvesť toho čo sa naozaj stane s malými zmenami ale podstata sna sa nezmení. Niekedy večer pred spaním si pomyslím na problém na ktorý by som potrebovala odpoveď a výsledok sa mi zosníva. Ak ho priamo neprezradím do “eteru” tak sa aj splní. Odkiaľ sa vlastne rodia sny ?

  Páči sa mi

 11. Nany,

  beriem si k srdcu… 😛 Ešte dlhujem pár kočkám dve-tri kúzla, potrebujem víkend, ale sny sú moja srdcová záležitosť, takže do týždňa by to malo byť tu (čestné klamárske!).

  Aj to, odkiaľ pochádzajú sny, by som rozobrala potom – je to totiž trochu dlhšie než len pár viet.

  Páči sa mi

 12. Helar,chcel by som sa ta spytat,aj ked to tu moc nepatri ,ze preco mavam niekedy az velmi realne sny.Napriklad raz ma v tom sne zasiahol niejaky predmet do brucha a citil som v sne bolest,velmi silnu bolest az ma to zobudilo a cele rano ma bolelo brucho.stava sa mi to dost casto,ale mozno som niejaky prehnane citlivy lebo staci aby udrel blesk a spusti sa mi krv z nosa.dakujem

  Páči sa mi

 13. Filip,

  sú ľudia, u ktorých živé predstavy vedia vyvolať fyzické prejavy. Zrejme k nim patríte.

  Mohli by ste sa proti takýmto situáciám chrániť tým, že si budete “zapečaťovať” auru po väčšinu dňa a pri spaní. Na to sú dobré dva kamene: labradorit a prehnit. Ak sa vám podarí zohnať taký prsteň a sústavne ho nosiť, mali by ste mať menšie problémy s tým, že budete mať fyzické prejavy.

  Páči sa mi

 14. Dakujem za radu a chcel by som sa syptat ze ako mam dosiahnut aby sa moje astralne telo “odlepilo” od mojho normalneho tela.Vzdy sa uvolnim a uz sa dostavam do tej fazy kde by sa to malo stat ale mam problem dostat moje astralne telo z mojho fyzickeho.Skusal som mnoho spôsobov ale najme tie pri ktorych netreba moc predstavivosti,ale nikdy som cez ten bod nepresiel.Dakujem

  Páči sa mi

 15. Ahojky.

  Chcel by som sa opýtať. Nemám problém z uvonenim a ani niČ také. Stáva sa mi od mojich piatich rokov Že sa dostanem do stavu úplneho uvolnenia tela a mysle.Nikdy v živote som netrénoval pre astrálne cestovanie.No napriek tomu od malička dokážem astrálne vycestovať a dokázal som si to tým ako bolo spomenuté to s tou kartou.Povedal som svojmu otcovi nech vytiahne jednu kartu tak aby ani on nevedel aká to je a dal ju niekam kam nevidno. V noci som prešiel s mojím astrálnim telom ku nemu a pozrel som si kartu. Tá karta to bola v skutočnosti.Šiel som sa na ňu pozrieť na druhý deň. Ale nechápem to Že si všetko pamätám čo sa dialo.VŽdy keĎ astrálne vycestujem vŠetko si pamätám.

  Ako je to vŠetko možné keĎ som to nikdy netrénoval???

  Taktiež.Ako je možné Že keĎ sa mi sníva dokážem svojou vôlou upraviŤ sen.Zmením si to čo sa mi nepáči. Alebo sa mi sníva to Čo sa stane do roka.A s presnou postupnosťou.Zmení sa to iba v tedy keĎ zasiahnem v správnom okamihu. Niekedy sa až bojím zaspaŤ.

  A inak vďaka astrálnemu cestovaniu som prišiel na to Že ma priateľka podvádzala a poČas toho ako som ich videl spolu som dotyčnému strelil zaucho od nervov a ona mi na druhý deň celá vystrašená volala Že videla duchov.

  Prosím, skús mi vysvetliŤ ako je moŽné že to dokáŽem bez toho aby som to trénoval a dokáŽem to od detstva keď som sa takto zabával???ďakujem ti vopred za tvoju odpoveď. Vlado

  Páči sa mi

  • ahoj!!!
   co sa tyka tvojho astralneho cestovania ako dieta si to robil len pocas spanku?
   Lebo ja som ako mala bylvala casto sama, a tak som si dost casto kratila dlhe chvile samoty ze som uprela svoj zrak na daky bod,uvolnit sa, a hajde…uz som vandrovala po svete.Casom ked som rastla,som si musela zacat davat pozor, lebo som bola viac a viac v spolocnosti inych cidzich ludi.Doma boli zvyknuty na mna,nikto ma nerusil,nechali ma az sa vratim sama.Lebo nebolo pre mna horsieho ak ma niekto nasilne vytrhol z mojho fasntazirovania. Viem ze tento dar nosim este stale v sebe,ale nakolko som velmi malo sama sa na cesty vydavam velmi malo.A ze to byva astralne cestovanie viem hlavne vdaka televizii.Lebo casto sa mi stava ze ked vidim daky cestopisny film, vidim miesta ktore som uz kedysi navstivila.A mojim najmilsim miestom je San Franzisko.Tam tusim poznam kazdu ulicku…
   zmyja

   Páči sa mi

 16. Ahojte, chcem sa spýtať, či je možné, že nemôžem opustiť svoje fyzické telo preto lebo som už príliš stará duša? Myslím to ako keď deti majú rôzne schopnosti, ktoré vekom strácajú, keď postupne otupievajú.

  Páči sa mi

 17. Ondrej,

  ak máte problémy s opustením svojho tela, tak to značí jediné – nemáte dostatok energie. Len čo sa vám podarí zvýšiť hladinu svojej energie (alebo jej vibráciu), pôjde to ľahko.

  A teraz – kedy nemáme dosť energie? Keď máme príliš ustaranú hlavu, myslíme na mnoho vecí a snažíme sa držať opraty života príliš pevne v rukách. Keď máme stresy. Po chorobách. Keď máme nevyhovujúci vnútorný monológ, ktorý z nás vycuciava energiu tým, že nám hovorí, akí sme babráci, ako nič nedokážeme, ako nemáme hodnotu a podobne. Keď to preháňame so sexom, alkoholom a ponocovaním. (Pravidlo je 7-8 hodín spánku za noc.)

  Ako si energiu zvýšiť? Cvičením (napr. behanie alebo Päť Tibeťanov alebo tai čchi alebo joga), poupratovaním si vnútra, zmenou vnútorného monológu (áno, dá sa ovládať!), meditáciou alebo pomocou špeciálnych liečivých kameňov ako fenakit, azeztulit, vltavín a podobne, ktoré zvyšujú vibráciu našej telesnej energie.

  Páči sa mi

 18. Ondrej,

  výborné na koncentráciu sú vizualizačné cvičenia. Vezmite predmet, pozerajte naň chvíľu, potom zavrite oči a v duchu si ho do posledného detailu vykreslite. Obvykle sa to robieva s hracími kartami. A potom prichádza druhý stupeň: predstavíte si predmet v duchu a v duchu ho nato “vymažete”, takže už ho v duchu nevidíte, len pozadie za ním.

  Páči sa mi

 19. Ahoj.

  Pár krát som sa pokúšal o astrálne cestovanie, relaxáciu už ovládam dokonale, cvičil som ju zo zdravotných dôvodov, čiže uvoľniť sa nebol problém, ale vždy, keď som už mal pocit “strácania vedomia” a divného pocitu na temene hlavy, škublo mi neakou časťou tela, a prerušila sa mi relaxácia. Stáva sa to vždy keď sa pokúšam opustiť svoje fyzické telo. Nevieš mi neako poradiť?

  Páči sa mi

 20. Winetoo,

  skús na pozarí nejakú relaxačnú hudbu, veľmi pomalú a nerušivú (napr. Aeoliah), a zožeň si kameň lepidolit a pri relaxácii ho drž na tele. Malo by to odstrániť tie zášklby. Hlavne sa nimi nedaj odradiť – to “šklbanie” trvá pár minút a potom obvykle ustane samo od seba, takže ak sa nerozčúliš a nenecháš sa vytrhnúť z relaxácie, za chvíľku to celkom odoznie.

  Páči sa mi

 21. potrebujem sa nieco spytat dostanem sa normalne do tranzu ale nedokazem vycestovat…:))) mam pri tom zatvorene oci a vidim:D haluz a vzdy su nadomnou nejake postavy …je to normalne???:))) dakujem

  Páči sa mi

 22. Zigi,

  treba si trošku zvýšiť osobnú energiu (napríklad cvičením Päť Tibeťanov, nájdete to na Mračnej hore).

  Anka,

  astrálna projekcia sa s nami deje noc čo noc, len si ju nepamätáme. Takže pri astrálnej projekcii sa vlastne neučíme astrálne putovať, ale zapamätať si to, čo sme videli, a nepremazať to fyzickými spomienkami pri zobudení.

  Páči sa mi

 23. vies zo soboty na nedelu som mala taky sen ze som sa s kamartkou kupala niekde v prirode a bolo tam dost ludi, sen bol celkom prijemny. zobudila som sa vsak dost cudne bolo to asi okolo 4 hod.proste som otvorila oci a strasne som sa zlakla, neviem coho ked sen bol prijemny.v pondelok som sa dozvedela ze moju kamaratku(nebola v sne)zrazilo auto a je v nemocnici.zrazilo ju v tu noc ako som sa tak prudko zobudila. moze to mat nieco spolocne???

  Páči sa mi

 24. Zigi, toto sa mi tiež občas stáva- že vidím cez zatvorené oči. Ale žiadne čudné postavy ani nič paranormálne sa nekoná. Minule som šla spať a myslela som si, že som si “zabudla” zavrieť oči. Ale nešlo ich zavrieť. Prišlo mi to trochu komické- a čudné- ako som si prstami prešla po viečkach, aby som zistila, čo sa deje. Oči boli zavreté! Tak som urobila opak- otvorila som ich. Videla som pred sebou uplne to iste. Zase prsty na viečkach- tentoraz som sa dotkla očných gúľ- oči boli teraz otvorené. Stalo sa mi to viackrát. Vysvetlila som si to tak, že mozog si zapamatal presne obrazy ktoré videl okolo seba a po zatvorení očí si neuvedomil, že sa už nekukám- čiže videla som vlastne iba spomienky. No ale teraz ked to tu čítam, tak už neviem, ako to je.
  A minule sa mi stalo zas toto : stála som a pozerala z okna von. Za mna sa o chvílu postavil moj priatel. Odrazu som si uvedomila, že že nevidím výhľad z okna, ale svojho priatela predo mnou (stál čelom ku mne). Pocítila som akúsi obavu (čosi cudzie, bola som vtedy v pohode) a nepohodu- taký tichý strach- pocit potlačenia nejakej úzkosti a uväznenosti samej v sebe, zmätok-! divné!. Všimla som si, že priatel- teda ten obraz- sa tvári ako si úzkostne- skoro ako tie pocity, čo ma zaliali. Zrazu som sa od okna otočila dozadu- k priatelovi, ktorý- cítila som- že za mnou stojí. Zostala som vyvalená, ked som pred sebou videla ten istý obraz. Len toto bolo “naživo”. Aj to pred tým bolo naživo alebo iba predstava ? Mám v tom už trošičku zmatok. Priatelovi som nič nepovedala. Ani som sa ho na nič nespýtala. Sám od seba mi vtedy začal hovoriť o nejakom svojom probléme. To , čo vtedy cítil presne vystihlo tie pocity, čo ma zaliali z ničoho nič, ked sa za mna postavil a videla som len jeho obraz ( alebo nie len obraz?). Nestáva sa mi to stále. Málokedy. Ale sem tam sa pritrafí. Chcela by som to nejak zosilniť a trénovať. Možno sa to neskôr na niečo hodí 😀 Ako by sa to dalo a o čo išlo?

  Páči sa mi

 25. Anka, Mona,

  veľmi ťažko povedať, o čo presne išlo. Ja som už raz taký človek, že uprednostním fyzické riešenie pred metafyzickým, ale v Ankinom prípade to vyzerá na jasnú predtuchu (nie ten sen, ale pocit pri zobudení) a u Mony by som povedala, že jej éterické telo je dostatočne silné na to, aby sa pokúšalo skúmať svet naokolo samostatne. Jednoducho sa pozerá, keď sú fyzické oči zatvorené, alebo sa zvrtne a pozerá sa na to, čo má fyzické telo za chrbtom. Takýto stupeň samostatnosti éterického tela svedčí o vynikajúcej úrovni energie. Väčšinou sa ľudia úporne snažia, aby ho “rozkývali”, ale Monino éterické telo má skôr opačné úmysly…

  Trénovať osamostatňovanie éterického tela možno cez lucídne snívanie – viac o tom píšem v Mračnej hore. Výborná kniha na túto tému je Carlos Castaneda: Umenie snívania (vyšlo v češtine). Dobre sa číta a obsahuje dosť informácií na to, aby človek vedel, čo so sebou robiť.

  Páči sa mi

 26. Helar, dakujem za vysvetlenie. Z tých rôznych tiel (počula som že ich máme viac) som zatial riadny buran- ktoré na čo slúži a ako, ale naštudujem si to. Aj lucídne snívanie. Dík. Ahoj, pekný ďeň!

  Páči sa mi

 27. Ahoj, prosím ťa ako docielim pri AS to, aby som šla do svojej budúcnosti, a napriklad keby som chcela ísť niekoho pozrieť do Ameriky. A ak by sa mi to podarilo….je možné, aby ma ten dotyčný videl??

  Páči sa mi

 28. Ahoj Helar. Už od malička sa viem tak divne uvolniť, že cítim, akoby nejaká energia alebo čo to je, so mňa vychádzala a samo od seba sa mi trhne ruka, či noha a zavreté oči sa mi gúľajú. Takto uvoľniť sa dokážem veľmi rýchlo, ale neviem čo to má znamenať. Nevedela by si mi na to odpovedať ? Má to niečo spoločné s astrálnou projekciou alebo sú to nejaké vibrácie prechádzajúce cez moje telo ?

  Páči sa mi

 29. ahoj, bojim sa skusat astralne cestovanie lebo sa bojim ze sa nebudem moct vratit spät. je mozne aby sa stalo ze sa ,,cestujucemu´´ nebude dat vratit spät do svojho tela ?

  Páči sa mi

   • a uz tak niekto umrel?a ked napr v astralnom ako si to nazval “výlete” budem skakat z lietadla a neotvori sa mi padak tak zomriem?ci staci zue si predstavim ze som na blizko pri zemi a zrazu na nej stojim?chcem to skusit ale bojim sa velmi

    Páči sa mi

   • strach je veľkou prekážkou, nesmieš sa báť, ak sa budeš báť tak ťa to vráti späť do tela, inak nič sa ti nestane, telo sa pri astrálnom cestovaní čistí, preto netreba pred tým piť a jesť… 🙂 a dostane veľmi veľkú chuť na sex… hi hi hi 🙂

    Páči sa mi

   • ale niééééé to si ma vždy zmýlia zo svojim ockom, tí malí caparti ma chytia za ruku a idú so mnou ďalej, až kým nedobehnú rodičia pre nich …hi hi 🙂

    Páči sa mi

   • ale viem si predstaviť že by som ako anjel nejakú “miau” kočičku navštívil a podebatil o všeličom … hi hi 🙂

    Páči sa mi

   • to bude určite božtek od nejakej anjeličky “rohatej” bodem to musieť studeným ľadom zatlačiť naspäť hi hi hi 🙂 ale niekedy by aj taký kopanec bodol, ale z tela von … nemusel by som meditovať híííí to by bilo neco 🙂

    Páči sa mi

   • Snívaj ďalej, ale ak chceš kopanec ti môže dať manželka 😀 zavolám jej že ju podvádzaš 😛 s anjelom 😀 len neviem čo spraví či ťa kopne alebo zavolá políciu:D

    Páči sa mi

 30. a to si budem len predstavovat alebo to bude ako v reale len nebudem citit bolest . hlad?a budes vedeit aj ked sa vratim ze na nasej streche na bytovke je antena 7.5 metra vysoka?

  Páči sa mi

  • myslel som to tak ze ked v AC pojdem na strechu kde som este nikdy nebol a uvidim tam napr antenu sadnem si na nu napr.a potom rano keby som isielna strechu ta antena by tam bola ci by bola iba v AC mojim vymyslom fantazie?

   Páči sa mi

 31. Ahoj. Citam tuto stranku uz velmi dlho a uz vela veci odtialto viem ale len po teoretickej stranke. Stve ma ze nic mi nejde ani AC len telekineza mi v celku trocha ide. Snazim sa aj zvysit vybracie pomocou tych hudieb a daco citim ale neviem ci je to ono a ci to straci. Mam zaujem aj o zasvatenie do reiki a tychto veci a pisem lebo sa chcem opytat ze ci dovod tohoto vsetkeho je to ze mam 14 rokov. A prosim poradte mi ako vek suvisi s tymto vsetkym a od kolkatich sa to da praktizovat . Dakujem

  Páči sa mi

  • Podľa mňa na veku ani nezáleží. Keď som sa začala zaujímať o takéto veci, mala som asi toľko rokov ako ty, ale sú aj takí čo začínali ešte skôr… Šlo mi to strašne pomaly, nejaký čas som aj mala pocit že stojím na mieste, veľa vecí som nevedela pochopiť, ale ono sa to časom pomaly začalo hýbať. Dôležité je vytrvať v tom a nevzdávať sa keď sa ti niečo nedarí a ide to pomaly. Keď máš pocit že už niečo cítiš, zrejme to bude na dobrej ceste, skúšaj ďalej 🙂
   Reiki by podľa mňa mohlo byť fajn, aj v tvojom veku, nevidím dôvod prečo nie… Astrálne cestovať ešte neviem tiež, teda nie vedome. Z toho nemusíš mať stresy, niekomu to ide hneď, iný zas nie a nie odlepiť sa od tela 🙂
   Ešte čo by som ti tak poradila, hmmm… Prečisťuj si čakry, staraj sa o ne, aby energia mohla bez problémov plynúť, to je veľmi dôležité podľa mňa. A ešte, ak máš nejaké bloky, strach, negatívne spomienky, emócie, vysporiadaj sa s nimi, otvor všetky priestory svojho vedomia, to čo je vnútri nechaj vyjsť von a čo nevyhovuje, zmeň. Potláčané problémy vedia narobiť šarapatu.. 😛
   Možno sa vyjadrujem príliš zložito, ale neviem to povedať inak. Píšem to z vlastnej skúsenosti. Možno niekto ďalší ti poradí lepšie ako ja. 🙂

   Páči sa mi

 32. ludia ja som to skusal a ked som skusal ac alebo aspon nejaku koncatinu zdvihnut tak som mal pocit ze sa otacam a vedel som to kontrolovat napr.ked som si zmyslel ze budem citit ako sa tocim do lava dole hlavou tak som to citil ako na kolotoci ktory vlastnou vôlou ovladam ale nejednalo sa ani o zaciatok AC ci:?strasne sby ma zauimalo o co islo ..prosím

  Páči sa mi

 33. Ale áno , odpútaj sa od matérie a cestuj ku svetlu ( prepáčte že furt dnes splietam čosi o svetle ale spievam celý deň avalokiteshvaru mantru)

  – viac ti povedia ostatní 🙂

  Páči sa mi

 34. Dakujem Saren, dam na tvoje rady. : o ) Ale co sa tyka tych nevyriesenych problemov tak poslednu dobu mam taky divny pocit, tak ako by ma nieco stvalo ale mna v skutocnosti nic nestve, nuti ma to stale sa zamyslat nad mojimy problemami a vyde mi ze ziadne namam ale stale ma daco vo vnutry hlavy stve, akoby som nemal vo vsetkom jasno…..neviem ako sa mam toho zbavit. Neviem ci je to emocia ci problem alebo co ale ked sa citim dobre, ked na to aspon chvylu nemyslim tak z nicoho nic znovu ma to pohlti ten pocit ze nieco je zle ale ja nemam nic zle v skutocnosti. Nieje to nic vazne, ziadne depresie ale lezie m to na nervy a neviem sa dobre uvolnit potom. Vies poradit?

  Páči sa mi

 35. ahojte,chcel by som sa opytat , ze aj ked som uplne uvolneni a videl som aj tie obrazce v zatvorenych ociach a netrvalo to dlho … nikdy necitim vibracie… mozno ich aj citim ale neviem presne ci su to oni … mohol by mi niekto popisat ako presne tie vibracie vyzeraju…
  ďakujem…

  Páči sa mi

 36. Ahojte,
  uz dlhsiu dobu sa mi stava ze spim,alebo som v takom polospanku a asi astralne telo mi proste iba tak vyskoci alebo co,zkratka ako keby som sa vznasala chvilku a potom sa zase vratim naspat do svojho tela,dokazem to ovladat ze si poviem ze idem naspat a citim ze sa pomaly dostavam do mojho tela a je to take zvlastne ked citam ze s AC sa da cestovat hocikam a mne iba asi 1 Meter a ja ani nechcem je to same od seba,potom som unavena neviem ako to mam zastavit,je to castejsie a neviem co si mam mysliet ked sa to deje proti mojej voli

  Páči sa mi

  • Astrálne cestovanie je pre ľudí bežné, takže sa nečuduj, že sa to deje “len tak”. Ovšem ak to netrénuješ, nemáš nad tým kontrolu, potom “sa ti to deje” a nevieš sa dostať veľmi ďaleko, lebo ešte dostatočne hlboko nerelaxuješ. Skús cvičenia – malo by sa to zlepšiť.

   Páči sa mi

  • Áno, automaticky to každý robíme každú noc – len si to nepamätáme. Dokonca aj ochrnutí ľudia astrálne cestujú… ale na komatóznych ľudí sa ma nepýtaj, to naozaj neviem 🙂 .

   Páči sa mi

  • V astrále sa môžeš dorozumieť z inými bytosťami, ale takisto aj s ľudmi, ktorí sú v normálnom bdelom stave v tele 🙂 Ale to je už pokročilejšia schopnosť. Takisto ako prenášanie hmotných vecí v astrále. Dá sa to, ale tiež to nieje jednoduché.

   Páči sa mi

  • Môžeš sa z niekym dorozumieť, ale záleží aj na ňom či ťa bude vnímať
   alebo dostane strach z tvojej prítomnosti. 😀 do predmetov by som sa nezhmotňoval lebo majú vlastné vibrácie a tvoja vibrácia s tým “nekorešponduje” ale skôr budeš mať iné starosti ak sa ti to podarí 😀 😛

   Páči sa mi

   • tipujem, že ty máš nejaké tie skúsenosti…chcel by som sa spýtať…je tu návod na astrálne cestovanie. ale myslíš, že to stačí? podľa mňa je treba robiť aj iné koncentračné, vizualizačné a možno dychové cvičenia. čo myslíš?

    Páči sa mi

  • len neviem prečo by som chcel prenášať aj veci 😀 v astrále sa najlepšie cestuje, a vidí budúce deje a následky našich príčin… ale aby som nejakú hmotu ťahal z miesta na iné miesto to ma nenapadlo, lebo hmota je len záťaž
   a v astrále také niečo nepotrebujem 😀

   Páči sa mi

 37. Ahojte stala sa mi taka vec bolo to uz davnejsie to hej ,ale nevbiem ci to bolo astralné cestovanie……..vecer som sa zobudila a poobzerala sa po izbe( mam to vo zvyku ),vsetko bolo v poriadku tak som sa otocila ku stene tvarou,ale zrazu ako keby ma bud nieco chytilo ale bonic a zacala som ako keby zrniet alebo triast sa …….ak keby ma niekto chcel zobudit alebo co ….mohli by ste mi povedat priblizne co to mhlo byt….vtedy som o astralnom cestovani nemala tusenie….=D

  Páči sa mi

 38. ahoj TIMA 😀
  Treba sa len uvolniť… maximálne ako sa len dá .. je to prvý krôčik.. a potom pomaly dýchať… a nakoniec vypadnúť z tela…nič nasilu 😀 poprípade nejakú pomalú meditačnú hudbu 😀

  Páči sa mi

  • Uf dakujem budem to skusat no teraz idem na lahsie cvicenia skusam komunikovat so zvieratami pomocoou mysle a zatial sa mi to dari….a tiez aj sa snazim vytvorit plaz casu a zakladnu duchovnu uroven..ale dakujem za pomoc…=)

   Páči sa mi

 39. Ahoj
  Mne sa stalo že raz som skúšal uvolniť čakru a ako keby som mal závrať v mojej izbe sa všetko otočilo dole hlavou a potom sa všetko zatmelo . A asi o 1 minutu 2 som otvoril oči videl som svoje telo na zemi a na tvári som mal príjemný úsmev . Pozrel som si na ruky a videl som ich ale boli priesvitné . Potom som si všimol ako mi z hlavy ide nejaká reťaz do môjho normálneho fyzického tela . Potom ma napadlo že je to asi to AT (astrálne telo) . A keď som chcel zdrhnúť a cestovať ta reťaz sa predlžovala a asi po 10 metroch ma to zastavilo . Začalo ma to ťahať späť do môjho tela .

  MOJA OTAZKA JE : Prečo sa to stalo ?

  Páči sa mi

 40. pri astrálnom cestovaní vidíš realitu …čo sa stane ..čo sa deje okolo tvojho tela..
  cestuješ na hviezdy ..spoznávaš bytosti tisíc krát vyspelejšie ako človek, a spoznáš aj prvých…
  pri lucidnom snení si musíš vytvoriť obraz v mysli a môžeš si vytvoriť vlastnú krajinu pre stretnutia s inými bytosťami vesmíru a časopriestoru dimenzii 😀

  Páči sa mi

 41. ahoj Helar ked som sa chcel dostat von z tela mám na to svoju vlastnú technikupredstavujem si z každým nádychom že som ľahší a ľahší až nabúdnem pocit ze sa vznášam a cítim ako som asi 30 cm nad postelou ale v skutočnosti ležím na posteli a potom vidím ám seba ako sa pomali deformujem raz som velký potom mam šmišarsku hlavu a take je to epríjemné pretožezo mnou krúti sade možne na jenej stránke som čítal že zo začiatku je to velmi nepriemné ale že neskôr to už nebude robit

  Páči sa mi

 42. Dobri deń chcel by som sa opítať od kolkich rokov bi to bolo ako no aasi viete com mislim a teda ak vas nebudem otravovat tak bi ste sa mi mohli ozvat.Ďakujem

  Páči sa mi

 43. Dobrideň chcel by som sa opýtať od koľkých rokov je vhodné astrálne cestovanie.A aký ludia môžu viužívať astrálne cestovanie. Prosím ozvite sa.Dakujem.

  Páči sa mi

  • lukry

   Ja si nemyslím , že by to bolo nejako vekovo obmedzené.Skôr ide o to, ako dlho sa o to pokúšaš, no pokiaľ viem , tak to nijako neubližuje zdraviu a môžu to používať akýkoľvek ľudia.

   Páči sa mi

   • ahoj kofolka viem ze si odpisala luriho ale my smepriatelia a dos nas zaujima AC tak ak mas niake skusenosti mohla bi si nam obom odpisat prosim.DAKUJEM

    Páči sa mi

 44. Ked vas to tak zaujima,prestudujte si claky a tiez komentare,co tu su.Je tu o tom tolko popisane,ze si tam svoje urcite najdete.
  Moj osobny nazor,s ktorym nemusia vsetci suhlasit je,ze astralne cestujeme vsetci vo sne,druha vec je AC v zmenenom stave vedomia-meditacnom,tranze a pod.,to sa uz treba naucit.
  Ak vam mozem poradit,najprv sa zaujimajte o svoj duchovny rozvoj,myslim tym urcite zasady ktorymi sa riadit v zivote-hlavne milovat seba aj druhych rovnako,snazit sa zit pravdivo vo vztahu k sebe aj druhym,zamerne neublizovat.
  Nechcem poucovat,ide o to,ze aj v astrale su rozne urovne hrubsie,jemnejsie,kazdy sa dostane do urovne,na ktorej vibruje. Aj vo sne nas mozu prenasledovat prisery,ak sme pred spanim pozerali horor…Dostaneme sa tam,kam sme svojim poznanim dospeli.

  Páči sa mi

 45. Ahoj Ondro, pisala som,lebo sa nik iny neozval,je vsak pravda,ze vela skusenosti s AC nemam,zaoberam sa niecim inym.Tiez si nie som ista,aky mas problem: Su to desive nocne mory?
  Urcite ale neuskodi a pomoze,ak dodrziavas iste zasady,podobne ako pred meditaciou,tak aj pred spanim: Skludnit telo aj mysel,cize nejest nic tazke,pustit si nejaku meditac.hudbu(vyber je na tebe,kazdemu vyhovuje nieco ine,niekomu aj hudba vadi)
  A hlavne poprosit o pomoc vyssie duchovne bytosti,pomaha to vzdy ak mas problemy,ze sa na teba napoja nejake nizsie astralne bytosti. Nerobim ani jednu meditaciu bez poziadania o pomoc a ochranu anjelov.
  To iste,ak mas tazke sny,je mozne,ze sa na teba nieco nalepilo,popros anjelov pred spanim,aby ta ochranili,mozes aj poprosit aby presekli spojenia(predstav si,ze to robia mecom,napr.),ktorymi sa na teba napojili,pripadne sa zivia tvojou energiou.
  Dufam,ze to pomoze,drzim palce.
  Dobre by bolo,keby si napisal viac,aj druhy ti budu moct viac pomoct.

  Páči sa mi

 46. dakujdem ale ja nemam tazke sni ale len to nemam rad a kebi nahodov za mnov dosiel niaky priserak tak bi ma asi porazilo ta meditacna hudba mi dos vadi vlastne vsetky zvuky mi vadia a navise je tu jedna vec oni pisu ze pri meditacii sa slovek prepada alebo vznasa ja akobi som sa tocil a siel dolava vzdi dolava nigdy doprava

  Páči sa mi

 47. o avlasne stymi snami mavav vecinov LD vedome sni a jednu zvlasnost ktora sa mi stala 5 6 krat volam to unik do sveta snov povezme je to ako ento svet len obrateni narubi anapriklad sa porezem a rano sa zobudim a tam gde som sa poreza citim bolest akobi som sa porezal pred 2 minutami

  Páči sa mi

 48. diky ale ja mam len otazku co sa tika toho navodu ako pomocouv vôle zdvihnut prst no ket sa pris sutredim a misli ssa sustredim na ten prst a ako sa zdviha tak sa niekedy zdcihne aj ten skutocni a to ze ja sa krutim je normalna reakcia na tranz alebo nia a tie priseri ket otom teraz takto pisem citim sa ako blbi celi zivod ma zaujjimaju obludy a magia inac a by si sa zoujimala o n iaku magicku disciplinu napis ja som zaciatocnik len v temto a telepatii inac som dost zbehli a v podstate co mrtvi ludia su tam
  teda na astralnej plani

  Páči sa mi

 49. Cavte chcel bi som sa opitat na jednu vec,ked vindem z f.tela a neskor sa chcem do neho vratit a nejde mi to co bi som mal urobit?……. Alebo predtim ako idem robit ac co bi som mal urobit abi som v ac nezostal.

  Páči sa mi

 50. Ahoj lukry no v AC je tezke sa sustredit nato jednoducho sila mislienky ta vratispet alebo strach,nezrelost.A tak.Mne pri navrate vzdy hučí v hlave jak motorová píla.Skús len pomalicky tak ako si sa dostal von sa vrt aj dnu povedzme pouzijes teoriu hupacky a ty sa nazaciatku priblizujes teraz sa vzdaluj misli na telo ako na celok s tebou nie bez teba.
  P.S toto nieje jak to ja robim ja jednoducho do toho tela vhupnem no nato musis bit pokrocilejsi.

  Páči sa mi

 51. Ahoj, chcela by som sa niekoho skúseného opýtať niečo o astrálnom cestovaní. Neviem kde to písať, tak to píšem sem.
  Kamarátka to skúšala a myslím že úspešne (mne sa to nedarí, vlastný strach ma nepustí).
  Vznášala sa asi meter a pol nad svojím telom. Videla na sebe pavúky, mala ich na tvári,na hlave,na krku…zľakla sa a po veľmi nepríjemnom pocite sa prebudila. Všetko bolo pre ňu veľmi reálne….na druhý deň sa jej točila hlava a potom ju rozbolela.
  Znamenajú tie pavúky niečo?Má toto všetko nejakú súvislosť? Alebo to bol len veľmi reálny sen?
  Ďakujem.

  Páči sa mi

 52. Sameska:

  Nerob si z toho tazku hlavu, tvoja kamoska ” cestovala ” len vo svojej hlave/mysli. V skutocnosti necestovala nikam.

  Tie pavuky na nej, len ukazuju, z coho ona sama ma strach, ktory samozrejme nieje jediny, ale v ten dany moment bol v nej dominantny.

  No a pokial mas z cohokolvek strach, nemozes astralne cestovat ani omylom.

  To ber len ako radu, pretoze, na to aby si vedela naozaj, skutocne opustit svoje telo, musis sa naucit, co to znamena zastavit svoju mysel – zcela kompletne.

  Pokial mas v sebe akekolvek myslienky/pocity/emocie, pokial mas o sebe a ludoch okolo teba akekolvek nazory/uvahy/vztahy/etc, pokial nevidis tento svet ako neustaly pohyb zvuku a vyjadrenie zvuku, dovtedy budes “cestovat” len v svojej hlave. Vsetko co vidis – obrazky/farby/tvary – vsetko je to len ludska mysel, nic viac nic menej.

  Ak sa chces naucit cestovat mimo svoje telo, len ta upozornim, je to process, a trva 7 az 14 rokov. Zalezi len od toho, ako efektivne a disciplinovane k sebe pristupujes.

  Juraj

  Páči sa mi

 53. Debora:

  V tom je ten problem, ze ak veris v cokolvek, si vo svojej mysli a tvoja mysel ta ovlada.

  Ja som nikdy nepovedal aby si mi verila 🙂

  Lebo ak veris, tak nevies, ak vies, nemusis verit. 🙂

  Ja som len napisal navod, ako na to. A to, preco to funguje, mozes zistit len na sebe.

  Metrix ti nedokaze povedat kto si, preco si tu, ci mas nejaky vyznam, ci ides spravnym smerom, a dokonca nedokaze ani povedat, co je skutocne a co nie … pretoze vsetko co poznas, podlieha interpretaciam tvojej vlastnej mysle. A tvoja vlastna mysel, je limitovana, zavreta v definiciach o tebe samej, o tomto svete, o vsetko co poznas … len same nicim nepodlozene ” rozpravky ”

  Stopni ju, mas na to odvahu ?

  Páči sa mi

 54. Debora :

  Tvoje slova – ” A hlavne poprosit o pomoc vyssie duchovne bytosti,pomaha to vzdy ak mas problemy,ze sa na teba napoja nejake nizsie astralne bytosti. Nerobim ani jednu meditaciu bez poziadania o pomoc a ochranu anjelov.
  To iste,ak mas tazke sny,je mozne,ze sa na teba nieco nalepilo,popros anjelov pred spanim,aby ta ochranili,mozes aj poprosit aby presekli spojenia(predstav si,ze to robia mecom,napr.),ktorymi sa na teba napojili,pripadne sa zivia tvojou energiou. ”

  Mam otazky – Toto vies ? Veris v to ? Si si svojimi slovami tak ista, ze ich mozes prezentovat ako nepopieratelnu pravdu ? Obstoja tvoje slova skusku casu, aj ked uz nebudes v tele v ktorom si teraz ? Si si ista, ze to je tak ako pises, a nie len naucene vedomosti, doplnene svojimi vlastnymi predstavami ? Si si ista ,ze ked poprosis dostanes jedlo ? Si si ista, ze tvoja viera ta dokaze nasytit aj ked nepohnes prstom ? A este jednu mam, si si ista, ze vies co je iluzia a co je skutocne ? A ak ano, poprosim, aby si mi napisala, co ty povazujes za skutocne, kludne aj mne na mail.

  Dakujem, Juraj

  Páči sa mi

 55. Viera co hory prenasa – je len inak pomenovane poznanie.
  “Lebo ak veris, tak nevies, ak vies, nemusis verit.” – ano mas pravdu. A este raz opakujem – viera co hory prenasa je inak nazvany poznatok – Skutocne rozpoznanie. Vies co je osvietenie? Da sa to inak nazvat aj ako “recognition” – teda rozpoznanie. Ropoznanie skutocnosti (teda aj pochopenie ci vobec nejaka “skutocnost” existuje) . Rozpoznanie je uz bez viery – iba ciste bytie a “poznatok” ktory vychadza z pritomneho okamziku.
  Ohanas sa Matrixom. Pre mna zivot nie je iba taky “suchy”….suchy matrix. Nehovorim ze mozog neinterpretuje, elektromagneticke impulzy atd… Ale je za tym nieco viac. A to nie je viera….to je “rozpoznanie”.
  😕

  Páči sa mi

 56. Ahoj Juraj,
  1) Mysel sa mi podarilo nechtiac 2x stopnut,pisala som o tom predtym,najdi si to v “Ako vyliezt z tela”,na to sa slova hladaju velmi tazko,prestane existovat vsetko,ostane len energia. Raz to bolo prijemne,raz sokove.
  2)Neverim nicomu,co v praxi nevyskusam,co nefunguje,tym sa nezaoberam. Nuz a komunikacia s anjelmi,ich pomoc ,ano,dnes mozem povedat,ze som si tym ista. Dokazov mam tolko,ze by som musela pisat velmi dlho.Hlavna zasada ktoru treba dodrziavat je poprosit o pomoc. Clovek ma totiz slobodnu volu a mozes si robit co chces,nakoniec si za to zodpovedny sam. Takze pomozu ti,az ked ich zavolas.
  Su to uplne malickosti,ako napr. varim a posepnu mi nejaku neobvyklu prisadu,neskor to potom najdem na internete,naozaj to tam ma byt.
  Soferujem,objednam si volne miesto na parkovanie a pri prichode sa jedno uvolni,presne kde potrebujem.
  Najviac hmatatelnym dokazom je dom,ktory teraz mame prenajaty. Nielen Slovaci,ale aj domaci nechapu,ako je to mozne,ze byvame v luxusnom dome,za pomerne nizky najom,deti to maju 5 min peso od skoly,je to blizko prirod. parku,je tu velka zahrada. A vsetkym hovorim: to je vymodleny dom. Keby som pisala podrobnosti, ako sme k nemu prisli,trvalo by to,ale boli to same na seba navazujuce nahody.
  Pritom pred 2 rokmi som bola zufala,nevedela som ci zajtra budem mat co dat detom jest. A to je fakt!
  Nefunguje to tak,ze si zazelam jedlo a pri dverach mi zazvoni poslicek a da mi ho zadarmo. Skor pridu prilezitosti na pracu,kde si na to jedlo zarobim.
  Takisto mam vyskusane techniky na ochranu proti energet. upirom, patri k nim aj to s tym mecom,su to vsak dost osobne veci. Ak sa aj dnes podari niekomu ma nastvat,vysat moju energiu,jednoducho si ju vypytam naspat,citim,ako sa mi vracaju sily a naopak,dotycny sa stazuje,aky je dnes unaveny……Kradnut energiu druhym je proti pravidlam,takze ti,co to robia,by sa mali naucit cerpat ju z Vesmiru,zo spanku a tak.
  Je toho vela,ale hlavne mi prinasaju do zivota radost a hravost,niekedy,ked sa citim zle mi posielaju lasku,citim to fyzicky ako teplo pri srdci,alebo ked pridem z prace unavena, dobiju mi baterky, takze takisto citim priliv energie.
  Moj zivot sa zmenil k lepsiemu,odkedy mi pomahaju,preto aj o tom pisem:tymto sposobom si moze pomoct kazdy,treba tomu verit a uviest to do zivota.
  Pomoze sa tym aj Gaji,ked na Zem prichadzaju tieto jemne energie.
  3)Iluzia-to je nas zivot v hmotnom tele,prezivame vsetky ziale aj stastie naplno,ale v skutocnosti je to len hra,je to skola,ucime sa zvladat iste prekazky,problemy,napracovavame iste vlastnosti. Dokedy sa ich nenaucime,budeme sa tu stale vracat,pridu stale dookola tie iste situacie,az kym ich nevyriesime
  Po smrti sa vratime domov,to je skutocnost,aj ked pre niekoho tazko predstavitelna…..
  Uf,ak ta este nejake podrobnosti zaujimaju,napis mi ten kontakt. Pisem tu hlavne preto,ze dufam,ze svojimi skusenostami niekomu pomozem,alebo tiez niekto pomoze mne- stale je sa co ucit

  Páči sa mi

 57. Nemas ani len najmensiu predstavu, co v skutocnosti robis, cim si sa stala, a ake to bude mat dosledky. Nielen pre teba, ale aj pre vsetko co poznas, na com ti zalezi, a co ty vnimas ako skutocne, ano pre teba to je, ale len pre teba. 🙂

  Mozno budes sklamana z mojich slov, ale mne je to uprimne jedno, pretoze to co vnimas ako skutocne, su ciste iluzie tvojej mysle.

  Prilis vela light workerov na jednu stranku tuna, zjavne tu uz nemam co robit.

  Adios amigos. 🙂

  Páči sa mi

  • rýchlo sa vzdávaš 😀 …mám otázku, pokiaľ mám isť aby to neboli výplody mojej mysle? 😀
   predpokladajme počutie akých si ” posledné zvonenie” zmena zvukov… potom beztvarý priestor, temno ..stále mám pocit, že nehovoríš o astrálnom cestovaní ale o prechode dimenziami 😀 😕

   Páči sa mi

  • Posudzuješ a odcudzuješ … E eé … pozor na to ego …
   … si vo svojej mysli a tvoja myseľ ťa ovláda. ďalšie E eé :), keď ťa ovláda myseľ tak nech skúsi používať diakritiku ;).. ide o to, že ťa nemá ovládať myseľ ale srdce 🙂

   Nemas ani len najmensiu predstavu, co v skutocnosti robis, cim si sa stala, a ake to bude mat dosledky. Hmmm ja tu predstavu mám 🙂 vidím ako som sa zmenil 🙂 a každý mi to aj patrične vraví 🙂 a dôsledky ma netrápia 🙂 čo bude bude 🙂

   Prilis vela light workerov na jednu stranku
   tuna, zjavne tu uz nemam co robit.

   Strašne mi pripomínaš jedného spolužiaka …
   v anielov moc neverí, myslím si, že ani v “boha”, Gaiu nazval tak strašne, že sa hanbím za to, že ho vôbec poznám, nás/vás na stránkach označil za šarlatánov a podvodníkov 🙂 a dnes ukázal učiteľke fakera … no proste je to smutné ako sa zmieta v svete ega a stáleho porovnávania, nevravím že ja s egom nemám problém, mám ale uvedomujem si to a pripustím si možnosť, že robím chybu keď sa s druhými porovnávam a závidím im 🙂

   Keď už som sa rozpísal, teraz moje otázky ? 😀 Už dlhší čas mám pocit, že (vibračne) výrazne vplývam na okolie 🙂 a ešte niečo 🙂 Keď zívam ja tak zíva v mojom okolí ešte niekto v tej chvíli ? 🙂

   Páči sa mi

   • Orionko,mas spravny pocit,vplyvas na okolie aj vibracne,vsetci sme prepojeni. Keby sme nemali co skryvat,fungovala by telepatia.
    Zivas? 🙂 To je najlepsie uspavadlo aj pre okolie,teraz si ma inspiroval,ked nebudem moct spat,zaobstaram si obraz zo zivajucimi hlavami…..
    dobru noc,sladke sny.

    Páči sa mi

 58. Odkaz pre Juraja: Skutocne duchovne zalozeni ludia maju radi inych ludi, zalezi im na nich,nie su lahostajni. Ale z tvojich slov toto necitim,dokonca pochybujem ci si vobec veriaci a o co ti vlastne ide?
  Ako je mozne,ze nemas niekoho,kto by tvoje slova podporil,kto ma rovnake poznatky,zazitky,skusenosti ako ty. Preco o tom pises iba ty? Uved nejaky zdroj, odkial si sa to naucil,ked uz nechces prezradit,ako dlho si sa ucil,aj ked som sa 2x pytala- je to snad nieco tajne? Tak preco sa potom vychvalujes na nete,vsetci sa mylia,len ty to vies najlepsie. Neviem,ci prave ty nezijes vo svojom vlastnom svete.
  !Hola Hombre!

  Páči sa mi

  • skús “desteni”
   Juraj má pravdu…je to podľa mojich skúseností
   akurát názvy sú iné …všetko čo, prežívame tvoríme mysľou a aj “éter” poslúcha myseľ
   a treba si o tých zvukoch porozprávať viac..ja keď som sa tam dostal, tak zvuky boli mojím sprievodcom …. všetko sú to vibrácie aj naša myseľ ..len moje skúsenosti :D..nie prečítané
   ale to ma neuspokojuje, hľadám všetky vysvetlenia… toho, čo som zažil, je nad poznanie ľudí.. 😀 s tými zvukmi ma potešil …mám takú skúsenosť 😀 z astrálu 😀

   Páči sa mi

   • A co je “desteni”?
    V com ma Juraj pravdu, v AC? To je v poriadku,ved som pisala,ze ja s AC nemam vela skusenosti. Ale hneva ma,ked vyhlasuje,ze jedine on to robi spravne,pritom su rozne sposoby,rozne urovne astralu,je to tak ? Ja uz dlhu dobu mam vestecke sny,ktore sa plnia,to je tiez predstava?
    To co ma na Jurajovi najviac zaraza je,ako moze niekto astralne cestovat a pritom spochybnovat existenciu anjelov,vyssich bytosti,vydavat to za predstavy, vyplody mozgu.
    Tiez suhlasim,tvorime myslou,velakrat potvrdene.Ale bude sa nam to darit hlavne,ak pochopime svoje ego,svoj negativny princip,preto sme najprv na Zemi,kde sa ho ucime zvladat,na Nebi uz vsetci tvoria myslienkami,ich vytvorom je nas casopriestor.

    Páči sa mi

   • Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
    Dielo prvého dňa. – 3 Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. 5 A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou“. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý.
    Ak pochopíš tieto slová pochopíš aj Juraja 😀
    a DESTENI si vyhľadaj v GOOGLI 😀 😛

    Páči sa mi

 59. Zdá, že tu jde o zkoušku důvěry? V sebe sama…. Posilujeme jeden druhého. Je třeba si za tato “střetávání” poděkovat, pak dojdeme k pochopení.
  Hezký den….

  Páči sa mi

 60. Jednoho Juraja jsem “potkala” na chatu. Něco mi říkalo, že věci se mají jinak, i pohled na něj. Označovali jej za rozbíječe chat apod.
  Jednou mi TO došlo. Každý máme – hráme svoje role, které jsou však vnímány svou různorodostí, neboť v tom je podstata vývoje života a jeho pestrosti. Pomáháme si v dobrém i zlém – v dobrém se poznáváme, a to “zlé” se učíme poznávat..:-). Tak zdravím Juraje a děkuji.
  Pěkný den

  Páči sa mi

 61. Toľko času nemám 😀 o cca 2 roky som už tuhý 😀 … a nie nevedel som to 🙂 (niekto sa ozval, že rozpučí ťa skala 😀 ) Aj vy ste mali takéto začiatky s channelingom, myslím že ste dostávali takéto myšlienky odnikadiaľ ? 😛
  Napr. aj ten článok čo som spísal, nevedel som aký by som tomu dal názov a z čista jasna som tam mal “veterné mlyny” a ešte to vystihovalo celú myšlienku toho príbehu! 😀 … brú noc 😛

  Páči sa mi

 62. Pre Cikiteta,
  to,co si napisal o Stvoreni chapem,ale co ma s tym spolocne Juraj? A je trosku nefer bavit sa o niekom bez neho. Znovu opakujem AC nie je moja parketa,ja naozaj pripustam,ze je mozne to co zazil,zvlast ak si to potvrdil ty.
  Ty si tiez myslis ze anjeli su len moja predstava a jedine on spravne cestuje? O toto mi cely cas islo.
  desteni v google to je asi na dlhsie studium a nevidim dovod,aby som sa tomu momentalne venovala,az taka zvedava nie som, nemyslim ze by som to teraz potrebovala.
  A este nieco,co ma “nahodou” napadlo cestou do skoly so synom: Ak ides po ceste s hlavou v oblakoch a nezaujimas sa o Zem,po ktorek kracas,mozes vstupit do paradneho ho.. 🙂 , chapes? Take it easy, priatel.

  Páči sa mi

 63. Akoze vo vsetkych ludoch je iskra Bozia a Boh je vsetko ? To suhlasi, alebo potrebujem nejaku napovedu? 🙂
  A co nas rozdeluje: nase presvedcenia, skusenosti,…
  pohlad na svet ?

  Páči sa mi

 64. Lukry

  na začiatok ja nie som taký macher na AC … už dlho sa snažím o AC mimo sna no akosi sa mi to nedarilo tak som si dala pauzu že to nebudem siliť 🙂 a nedávno som si po nejakom čase povedala že uvidíme … tak som len tak v pokoji ležala, vyčistila si myseľ a zrazu som cítila akýsi tlak na solar plexe … akoby mi niekto stláčal v tom bode a potom akoby mi niečo z tade ťahal von z tela 🙂 a tam sa to zrazu skončilo 😦 (a tak som sa už tešila 😦 )

  Môže byť že až priveľmi chceš …neber to až tak vážne, nemysli na to čo ti teraz nejde, jednoducho na to v tomto momente nemysli, pusť to z hlavy 🙂

  Myslím si však že keď na chvíľu zameriaš pozornosť inde keď to nebudeš čakať zrazu sa posunieš o krok vpred 😀

  Páči sa mi

 65. a takto by to dopadlo ak obblbneme našu myseľ
  hi hi hi 😀 v tomto spočíva kameň mudrcov
  a len ten, kto dokáže “znovuzrodenie”
  nie z tela a krvi, ale z ducha 😀 zistí, že život je o inom , a to je blahozvesť..zabudnúť naučené
  a použiť pamäť na čo je určená, a nie aby nás ovládala svojimi strachmi 😀

  Páči sa mi

 66. Ahojte.
  Chcem sa podeliť o jeden zaujímavý zážitok, ktorý si neviem vysvetliť. A zároveň sa chcem spýtať, čo si o ňom myslíte vy.
  Môj priateľ má prvý stupeň reiki a občas mi ho zvykne robiť. Raz keď mal počas reiki priložené svoje ruky na mojej hlave, nechal ich tam dlhšie priložené (samozrejme že som bola uvoľnená). A vtedy sa to stalo. Po niekoľkých minútach som mala pocit, že ma niečo silno tlačí do postele a cítila som to na celom svojom tele. Ako keby som sa mala prepadnúť do postele a ešte nižšie. Zároveň som mala pocit nekonečného priestoru okolo seba. Lenže netrvalo to dlho, priateľ to potom rýchlo ukončil, lebo sa mi rapídne zrýchlilo dýchanie a búšenie srdca (čo si všimol on) a dosť sa moje telo strhávalo (mykalo). Keď to bolo na ústupe, a všetko prestalo, tak som ešte hodnú chvíľu nehybne ležala v posteli celá mokrá, točila sa mi hlava, bolo mi trochu nevoľno od žalúdka, a cítila som sa, ako keby moje končatiny vážili snáď tonu. Potom to však prešlo.
  Viem, že nemuselo ísť o náznaky AC, ale skutočne ma zaujíma, o čo tam mohlo vtedy ísť.
  Za odpoveď vopred ďakujem.

  Páči sa mi

 67. ahoj Peťa
  Toto nemá z astrálnym cestovaním dosť spoločných čŕt ..poraď sa buď na Eldhwen blogu s máriou (žabka) alebo pozri (neoregena) a s niekym sa o tom porozprávaj ..lebo ja si myslím, že jeden stupeň reiki nestačí aby bolo tvoje Já vyvážené pre astrálne cestovanie..Na to treba samostatné cvičenie, bez partnera 😀 Skôr sa mi zdá, že partner narušil tvoju rovnováhu, svojím silovým poľom ..alebo použil nejaký znak z reiki
  ktorý ťa vychýlil zo štandardu natoľko, že keď si bola v tom priestore dostala si strach a tvoj prudký návrat spôsobil to, čo spôsobil …
  Na astrálne cestovanie potrebuješ zapáliť svoj vlastný oheň 😀

  Páči sa mi

 68. Peťa,

  tiež si myslím, že to nebolo astrálne cestovanie. Podľa mňa má tvoj priateľ vyššiu vibráciu ako ty a pustil ju do teba v sile, na ktorú nie si nastavená. (Možno máš blok v niektorej čakre od hrdla vyššie, aspoň podľa tej reakcie.) Poznám podobný stav totiž z channelovania, keď som z nejakého dôvodu obmedzená a je príliš veľký rozdiel medzi mojou energiou a energiou, ktorú channelujem. To vie človeka doslova vyniesť z tela. Práve dnes sa na mne robili nejaké nové pokusy, ktoré mi skoro oddrapili hlavu.

  Takže ak môžem poradiť, bolo by treba najprv odblokovať a prečistiť všetky čakry a začať tými v chodidlách – tie zvyknú robiť najväčšiu šarapatu. Ale odporúčala by som, aby to robil niekto s praxou v reiki liečení.

  Páči sa mi

 69. Zdravím. Mám otázku. Je tu niekto kto zažíva pravidelne (no nemusí to byť celkom pravidelne) AC? Z LD mám skúsenosti, občas sa mi podarí dosiahnuť Lucídny sen, ale AC sa mi zdá nejak moc fantasy. Ak je tu niekto komu sa to darí dosiahnuť, tak pls odpoveď. Ďakujem.

  Páči sa mi

 70. Dobrý večer. Helar, prosím o radu. Moja 3,5 ročná dcérka v noci kričí zo sna, keď sa ju snažím prebudiť, vôbec to nejde. Len plače a kričí a bráni sa. Ráno si nič nepamätá. Vraj by to mohlo byť aj tým, že astrálne cestuje? Ďakujem za odpoveď.

  Páči sa mi

 71. Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať čo sa môže stať počas AC. Môžme si zo sebou zobrať nejaký nevedomí “darček” alebo niečo také? (myslím že viete čo mám na mysli)

  Páči sa mi

Povedz svoj názor

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s